Multitasking är ett förlegat ord

Väl framme på jobbet börjar jag att titta i min kalender. Den är full av möten och inga inplanerade luckor. Jo förresten, en halvtimmes lunch har jag planerat. Men förberedelsetid eller efterarbetstid mellan mötena finns inte. För hur skulle jag då hinna med allt som jag vill och måste göra? Min att-göra lista är lång och jag sätter upp tighta tidsscheman för allt jag ska göra. Jag håller vad jag lovar oavsett vad det kostar mig. Jag pendlar ständigt mellan att maila, arbeta med olika arbetsuppgifter, prata med kollegor och svara i telefon. Nästan på samma gång och allt ska gå snabbt och effektivt. Så kunde mina arbetsdagar se ut förut.

Men det jag inte visste var att vår hjärna är biologiskt uppbyggd för att fokusera på en sak i taget. Forskning i neuropsykologin har visat att när vårt fokus ständigt hoppar fram och tillbaka mellan olika uppgifter, mail, telefon och sociala medier så kan det resultera i en kognitiv överbelastning som kan trötta ut vår hjärna. Istället blir vi ineffektiva och uppgifterna tar helt enkelt längre tid att genomföra.

Idag har vi blivit sämre på att fokusera långa stunder. Både omedvetet och medvetet avbryts vårt fokus många gånger om dagen av yttre påfrestningar. Det informationsflöde som ett barn tar emot på en vecka idag motsvarar vad en individ fick i hela sitt liv på stenåldern. Vår biologiska hjärna är en ”gammal” hjärna och har samma förmåga som när vi levde ett liv som jägare och samlare och de intryck de hade då.

Ordet ”multitasking” borde vara ett förlegat ord och inte längre ha den status som den har haft

Att lära dig fokusera och vara närvarande i det du gör ger effektivitet. Mindfulness kan vara ett exempel på verktyg där forskarna sett att du tränar upp denna förmåga.

Lämna en kommentar