Optimera mera!

I april/maj kommer debutboken ut “Optimera meraBörja samarbeta med hjärnan. Om att optimera hållbarhet hos dig själv och i organisationen.”

I Optimera mera får du lära dig mer om vad stress är och hur du kan optimera dina mentala resurser för att må och fungera bättre. Från spänd till avspänd, träna på att styra dina tankar till det bästa för dig, din familj och ditt jobb. Vinn emotionell färdighet, självkänsla och ökad mental energi och hur du tar dig dit!

Eftersom företag leds och består av människor kommer boken också att handla om hur ledare och organisationer kan skapa förutsättningar för att optimera det sociala samspelet som gynnar hållbarheten för både den enskilda och företaget i stort.


Vill du ha information om när den är möjlig att beställa?

Fyll då i nedan formulär

* Jag samtycker till hantering av personuppgifter. Personuppgifterna består av Namn, E-mail

Ja tack. Jag vill gärna ha nyhetsbrev med erbjudande. Möjlighet finns alltid att avprenumerera.


Jag har stöttat och rådgivit människor i hela mitt liv. Jag har under hela mitt arbetsliv inom HR alltid jobbat efter att optimera och effektivisera arbetssätt och skapa bra relationer.

Jag är en kreativ känslomänniska men älskar samtidigt faktabaserad forskning och skapar därför mina föreläsningar och kurser så att de ger dig kunskap, upplevelse och resultat.

Är du nyfiken på hur du kan optimera ditt (arbets-)liv och hur organisationen kan optimera det sociala samspelet?


Oavsett vad! Ska du förändra något mot det bättre behöver du öka din medvetenhet. Det kan du göra till exempel med att ställa frågor till dig själv.