Trenden är tydlig. Medarbetaren bör vara i fokus, då vi går mot flexiblare och plattare organisationer samt mer kreativa och komplexa arbeten. Genom att gå mot en mer människocentrerad strategi i företaget kan du minska stressrelaterad ohälsa och öka välbefinnandet. Detta leder i sin tur till bättre samarbete och högre produktionseffektivitet.

Jag kan hjälpa dig som individ och organisationen kan skapa förutsättningar för att stå mer stabil i en modern värld, där en uråldrig hjärna möter nya förutsättningar.

Jag som driver Ihsero heter Camilla Ihse och jag utvecklar dig som individ och organisationen i form av föreläsningar, workshops och utbildningar.

Läs mer nedan om mina tjänster

 

untitled

Boka föreläsning om hur du och företaget kan samarbeta med din hjärna för att minska stress, öka välmående, prestationsförmåga och produktionseffektivitet.

Utifrån neurovetenskapen blir du medveten om hjärnans mentala processer och hur du kan använda dina resurser på bästa sätt.

IMG_7188

Boka workshop 1/2 till 1 dag. Genom workshopen kommer du och företaget få konkreta verktyg och övningar hur man kan samarbeta med hjärnan för att minska stress, öka välmående, prestationsförmåga och produktionseffektivitet.

Ihsero kan minska ert företags administrativa arbetsbelastning genom att hjälpa er att genomföra hälsoenkätundersökningar som tar “temperaturen på hälsan“.  Detta kan göras för hela företaget, avdelningen eller arbetsgruppen

En avslappnande söndag 29/9, 20/10, 17/11 kl.9-11.30 där vi har mindfulness och mental träning i en avkopplande spamiljö på Harmonigården i Räng Sand. Allt för att hämta energi och återhämtning i höstmörkret.

Stärk insidan ut

En inspirationsdag eller kickoff som hålls två gånger om året för dig som privatperson och som kan hållas för er som företag. Du tar del av både fysiska och mentala träningspass.

Kontakta mig