Vill du öka din energi, må bättre och samtidigt öka din prestationsförmåga? Då behöver du förstå hur din hjärna fungerar och välja de vägar som tar mindre kraft och energi från dig. Inom den kognitiva neurovetenskapen utgår vi från hjärnans mentala processer dvs det du tänker, känner och agerar. Du kan använda din hjärnas resurser på ett smartare sätt genom att fördela din mentala energi på rätt sätt.

Jag som driver Ihsero heter Camilla Ihse och jag erbjuder föreläsningar, workshops och kurser. Med konkreta verktyg kan Ihsero hjälpa dig, teamet eller företaget att må och fungera bättre och bli mer effektiv.

Att vara i harmoni & sinnesro handlar om att genom självkännedom och ökad insikt hitta sätt som får dig att fördela din mentala energi och kraft på rätt sätt.

Läs mer om Camilla Ihse och Ihsero

 

untitled

Boka föreläsning om hur du kan öka din energi, må bättre och samtidigt öka din effektivitet.

Utifrån neurovetenskapen blir du medveten om hjärnans mentala processer och hur du kan använda dina resurser på bästa sätt.

IMG_7188

Boka workshop 1/2 till 1 dag. Genom workshopen kommer du lära dig mer om hur din hjärna fungerar och få med dig konkreta verktyg för att minska stress, öka energin och förbättra prestationsförmågan.

Ihsero kan minska ert företags administrativa arbetsbelastning genom att hjälpa er att genomföra hälsoenkätundersökningar som tar “temperaturen på hälsan“.  Detta kan göras för hela företaget, avdelningen eller arbetsgruppen

En avslappnande söndag 29/9, 20/10, 17/11 kl.9-11.30 där vi har Mind- och Powemindträning i en avkopplande spamiljö på Harmonigården i Räng Sand. Allt för att hämta energi och återhämtning i höstmörkret.

Stärk insidan ut

En inspirationsdag eller kickoff som hålls två gånger om året för dig som privatperson och som kan hållas för er som företag. Du tar del av både fysiska och mentala träningspass.

Kontakta mig

Att investera i era medarbetare är att investera i företaget. Genom att satsa på att öka medvetenheten om hur vi kan må och fungera bättre samt ta fram det allra bästa hos oss kan ge företaget många fördelar. Förutom en personlig utveckling kan det leda till att företaget minskar risken för sjukskrivningar och psykisk ohälsa samt hög personalomsättning. Samtidigt kan företaget utveckla sin verksamhet genom att öka motivationen, hållbarheten och effektiviteten hos individen.

Genom att investera i kompetens och personlig utveckling i processer investerar ni i långsiktighet!