Kommande trenden är att du (medarbetaren) är i fokus

I ett företag med enbart resultatorienterat motivationsklimat har mer fokus på resultat i pengar och försäljningssiffror och ser framgång om företaget har bättre resultat i förhållande till andra. Ledarskapet bygger ofta på kontroll där medarbetarna får till sig vilka arbetsmål som gäller. Här finns inget utrymme för varken ändringar eller egna förslag till lösningar. Risken med att enbart vara resultatinriktad kan få engagerade medarbetare att tappa motivation eftersom de till exempel  inte har möjlighet att göra målen till sina egna. Men det påverkar också  medarbetarna genom att de kommer uppvisa mer stress  i form av prestationsängslan och sämre självförtroende.

Tänk om företagen  kunde ändra fokus från enbart resultat och ekonomiska nyckeltal till att också lägga till parametrar som uppfyller grundläggande mänskliga behov som har utvecklats under flera miljoner år? För att på så sätt främja välbefinnande, glädje, motivation och samarbete.

För att göra det behöver företagen  gå mot en mer människocentrerad strategi där både medarbetare och ledare ökar insikt och förståelse för hur man själv och andra fungerar. För trenden är tydlig! Vi går mot ett medarbetarfokus. Vi är tvungna. Företaget drivs och består av människor och den moderna världen blir allt mer föränderlig. Det innebär att var och en måste stå rustade och stabila i det som sker runt omkring oss och som  vi inte alltid kan påverka. Vi går till exempel mot plattare organisationer som kräver mer självbestämmande, flexiblare arbetsformer som kräver mer individuell disciplin och återhämtning, mer kreativa och komplexa arbeten som kräver att vi behöver bli bättre på att fokusera och prioritera samt skapa förmågan att kunna pendla mellan kreativitet och beslutsfattande. Vi kan också se att kommande generationer har värderingar där samarbete och att bidra till en bättre värld lyfts högt på agendan. Detta behöver vi ta i beaktning och arbeta förebyggande för att minska risken för till exempel stressrelaterad ohälsa men också för att skapa en attraktiv arbetsplats! 

Två framgångsfaktorer som jag ser det är:

  1. Öka insikten om hur vi fungerar som människor. Få en djupare förståelse hur hjärnan och de mentala processerna fungerar. Då vi har en hjärna som inte har förändrats på 70 000 år behöver vi själva och ledarna i företaget förstå vad som aktiverar vår  hotrespons där stress, oro och frustration tar plats och vilka konsekvenser det ger. Vi behöver också ha konkreta verktyg där företaget, ledaren och vi själva vet vad vi kan göra för att aktivera känslan av trygghet, öka motivationen, träna på den  emotionella färdigheten och hur vi kan återhämta oss.
  2. Gå från ett enbart resultatmål till att inkludera prestations- och känsloorienterade mål. I korthet innebär det att du lägger till fler mål i verksamheten för att öka motivation och minska stress samt prestationsångest. Att arbeta med olika mål och mental träning är mycket vanligt i idrottsvärlden och har enligt mig en plats i företagsvärlden också.

Om vi kan skapa ett bättre arbetsklimat genom att fokusera på hållbara och trygga medarbetare kommer det resultera i positivitet, bra samarbete, prestationsoptimering  och produktionseffektivitet. 

Är du intresserad av att veta mer om hur man kan jobba på just din arbetsplats? Hör av dig till Camilla.ihse@ihsero.se

Nedan kan ni läsa om olika företag som siktat in sig på medarbetarfokus

Medarbetarfokus skapade bästa arbetsplatsen

Medarbetarfokus viktigt på vägen mot Sveriges bästa arbetsplats

Lämna en kommentar