I vilken riktning är ditt liv på väg?

I vilken riktning är ditt liv på väg? Färdas du på en väg som egentligen inte är din eller är du en sökare som testar olika vägar men inte riktigt kan hitta din egen?

En sjuksköterska i Australien, Bronnie Ware, samlade ihop anteckningar från personer i livets slutskede om det som dessa ångrade mest. Svaren var att de ångrade att de inte haft modet att leva efter sina drömmar, att de fastnat i gamla mönster och vanor, att de hade jobbat för hårt, inte haft modet att uttrycka sina känslor eller hålla kontakten med vänner och de hade en önskan om att de hade tillåtit sig själv att vara lyckligare.

”Livet är det som händer dig medan du är upptagen med att planera andra saker.” Av: John Lennon.

Att ha en vision genom att drömma dig bort utan att du ser något hinder eller problem som står i vägen kan vara starten för att ge dig en riktning i livet. Det handlar inte bara om att önska dig ett hus på något vackert ställe utan också till exempel om hur du vill må och hur du vill att dina relationer ska se ut. En vision kan väcka din inre motivation, glädje och automatiskt rikta ditt fokus mot visionen. Genom att du visualiserar din dröm, det vill säga att mentalt se bilder framför dig där du får med så många sinnen som möjligt, gör att ditt undermedvetna kommer att ta dig dit snabbare. Givetvis genom att parallellt agera i verkliga handlingar. Att ha en riktning i livet kan ge dig motivation att stiga upp på morgonen, något att fokusera på, och plötsligt kanske inte allt det där andra som du har lagt dina tankar och energi på betyder så mycket längre.

För visst är det så att det är bättre att färdas på din väg även om du inte når visionen än att färdas på någon annans och inte riktigt känna att du mår bra på vägen.

Så vad behöver du göra?

  1. Rita, skriv ner en vision utan hinder eller problem
  2. Dela upp visionen i långsiktiga mål
  3. Dela upp de långsiktiga målen i greppbara, realistiska och tidsmässigt nåbara aktiviteter
  4. Stäm av då och då att du prioriterar och gör det som för dig närmare din vision och inte bort från den

Delar ur boken Optimera mera

Lämna en kommentar