Företag har en central roll för att skapa förutsättningar för välmående

Hur stor tid lägger ni som företag fokus på välmåendefrågan? Hur många projekt eller stående punkter på agendan har ni internt för att lyfta frågan kring psykosociala frågor? Och finns insikten i företaget om hur otroligt viktigt det här är om ni vill ha G L A D A medarbetare, ett attraktivt företag, medarbetare som presterar, låg personalomsättning, låg sjukfrånvaro, bättre samarbete osv. Har ni kunskapen om vad som krävs enligt lag och föreskrifter och vill ni ha tips på vad man kan göra?

Jag kan slå vad om att det finns många företag som inte har tiden, möjligheten eller vetskapen om hur och varför man ska jobba med det mentala och psykosociala frågorna. I min värld är det jätteviktiga frågor och att prioritera detta samt investera tiden kan ge så mycket tillbaka. Tror också att det är extra viktigt att bygga på medarbetarnas självledarskap när vi går mot plattare organisationer och mer distansarbete. Då krävs det självständiga individer som kan sätta sina gränser, hålla sig motiverade och minska sin stress.

I ISO 45001, AFS 2015:4, Globala målen nr 13 om God hälsa och välbefinnande poängterar alla hur viktigt det är med just det mentala, psykosociala området.

Många av kraven i ISO 45001 inkluderar områden där mental hälsa kan spela en nyckelroll i implementeringen. Att kunna identifiera mental hälsa och inkludera förbättringen i hela organisationen som ett övergripande mål.

AFS 2015:4 betonas att vår psykiska och sociala arbetsmiljö är lika viktig som den fysiska och att arbetsgivaren är skyldig att jobba med dessa frågor.

Om företaget vill jobba med social hållbarhet så är god hälsa en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Det handlar bland annat om medarbetarnas hälsa och välmående och om jämlikhet och jämställdhet i organisationen.

Tänk på att arbetsmiljön är både fysisk och psykosocial. Som chef har du en central roll för att säkerställa en hållbar arbetsmiljö.

Så vad kan ni göra?

Det är framförallt 4 saker:

  1. UNDERSÖK: Först måste ni undersöka hur ser ert nuläge ut. Hur är måendet på er arbetsplats? Hur jobbar ni idag med de psykosociala frågorna? Gör en enkät, intervjua chefer och medarbetare
  2. BEDÖM: Vilka risker ser ni utifrån er undersökning? Kommer det fram något ni behöver åtgärda på kort eller lång sikt? Vad är konsekvenserna om ni inte gör något? Sätt en strategi framåt. Hur ska ni jobba med frågorna?
  3. ÅTGÄRDA: Se till att göra något. Självklart vill jag rekommendera Ihseroacademy mentala gymmet/kunskapsportalen. Här finns kurser för medarbetare, ledarskapskurser, forum, föreläsningar, stöd och support för att ni ska kunna jobba med det mentala och psykosociala frågorna. ALLT-PÅ-EN-OCH-SAMMA-PLATS! Ni ökar medvetenheten, kompetensen, jobbar aktivt och skapar förutsättningar för en hög tillitskultur och glada medarbetare. Är ni intresserad av att ta en titt i portalen? Maila mig direkt på admin@ihsero.se
  4. UPPFÖLJNING: Följ upp det som åtgärdats. Har det hänt något? Se till att mäta både innan och efter för att jämföra. Se till att dokumentera det som gjorts. Kan vara bra om arbetsmiljöverket skulle få för sig att komma på besök.

Lämna en kommentar