5 sätt för minskad stress

Alla känner stress någon gång och av olika individuella orsaker. Den största risken är dock om vi känner stress under långa perioder eller om vi blir stressade ofta av situationer eller saker som egentligen stressar oss i onödan. Det gör att relationer, arbetsprestationer och ditt välmående försämras.

Du behöver därför fokusera på att försöka minska stressen så mycket som möjligt. Jag har fem sätt som jag brukar använda mig av för att minska min stress. De är fem saker som också är vedertagna metoder.

1. Identifiera dina stressfaktorer

Alla har sina egna stressfaktorer, oavsett om det handlar om stökighet hemma, för många projekt på gång eller att inte ha kontroll. Det första steget är alltid att bli medveten om vilka dina stressfaktorer är, hur ofta du möter dom och hur intensivt du reagerar på dem. Fundera på hur du blir när du är stressad och hur det påverkar dig själv och andra. Bara medvetenheten kan göra att du faktiskt väljer en annan väg när du möter just din stressfaktor. En väg som innebär mindre stress för dig.

2. Förberedelse mentalt

Nu när du vet vilka situationer som stressar dig kan du redan nu förbereda dig för hur du ska hantera situationen nästa gång. En mental förberedelseplan. Hjärnan är dock lurig och kommer vilja ta samma väg som den alltid gjort. Att förändra ett beteende eller träna sig i att tänka på ett nytt sätt kommer ge motstånd och du behöver ge det tid.

Ett bra sätt att tänka är. Jag väljer att bli stressad av den här situationen. Vad händer med dig när du läser den meningen? Väljer vi själva? Nej, inte alla situationer så klart. Det finns situationer där stressen är viktig för oss då det handlar om liv eller död. Men det finns många situationer som vi faktiskt väljer. Kanske på grund av gammal vana eller vi har lärt oss det från våra föräldrar.

3. Stanna upp

Oftast är det känslorna som tar över i de upplevda stressade situationerna. Men just där och då gäller det att hitta en metod där du blir medveten och stannar upp. Mitt i allt. Backa, få perspektiv. Koppla in neutrala och objektiva tankar. Ifrågasätt. Är det här rimligt? Kan jag göra på annat sätt? Kan jag se den här situationen ur ett annat perspektiv?

När du stannar upp kan du använda dig av olika ”triggers” som att andas djupt några gånger.

Det här får dig att koppla in det logiska i situationen vilket gör att du blir ”lugn”.

4. Prioritera

Jag behöver medvetet tänka över mina prioriteringar varje dag. Så att prioriteringarna faktiskt leder närmare dit jag vill. Ett medvetet val som man gör. Vad är faktiskt viktigast just nu? Vad kan jag lägga åt sidan?

För hjärnan tar det mycket mental energi att prioritera men om du har klart dina mål, värderingar och vad som är viktigt blir det enklare. Om ett av dina mål är att ha en bra relation med din partner kommer du omedvetet eller medvetet ta steg som närmar sig det än bort från det.

5. Reflektera

Jag tänker att det är viktigt att reflektera situationer ibland som kanske inte blivit som man velat eller tänkt sig. Att ha ett mindset att du alltid kan lära dig något nytt om dig själv eller hur du kan hantera en situation på annat sätt handlar om en lärandeprocess.

Att ha en inställning om att vara nyfiken, öppen för att testa något annat kan vara nyckeln för att minska stressen i ditt liv. Det är i alla fall värt att prova.

Lämna en kommentar