Skapa hållbarhet på arbetsplatsen

Ihsero kan med sin långa erfarenhet inom HR hjälpa dig som ledare hur du genom policys och metoder skapar tydlighet och mentalt välbefinnande på arbetsplatsen. Anställda som är självsäkra och mentalt starka hjälper verksamheten att lyckas oavsett utmaningar.

Det här riktar sig framförallt till dig som:

  • på något sätt ansvarar, driver eller arbetar helt eller delvis med personalfrågor i företaget eller i arbetsgruppen.
  • idag är t.ex. arbetsledare, chef, ekonomichef, VD eller löneadministratör, personaladministratör. Eller är på väg att bli chef
  • känner att det behövs mer fokus eller stöd kring personalfrågorna
  • du kanske sitter i en mindre organisation eller ansvarar för en arbetsgrupp i ett företag

Få den hjälp du behöver

Om du är intresserad av att få utfört olika uppdrag eller få vägledning inom HR/personal/arbetsmiljö/mental träning. Som medlem får du det till rabatterat pris. Uppdragen beställs genom särskilt avrop. Till exempel: Föreläsningar, workshops, vägledning/support eller projekt så som säkerställa att t.ex. arbetsrättsliga lagar, AFS 2015:4, ISO 45001 efterlevs, personalhandbok, policys och riktlinjer. Genomföra och/eller effektivisera personalprocesserna, få in HR system m.m.. Kunskapen och erfarenheten är bred. Är det något du saknar som jag inte räknat upp? Tveka då inte att höra av dig och fråga. Kontakta mig på camilla.ihse@ihsero.se

HR & Mental träning. Vad menas med det?

Det är människor som driver företagets framgång. Mår medarbetarna bra, utan stress och känner sig motiverade och engagerade så kommer det också synas i resultatet. Då behöver man förstå nycklarna bakom den framgången. Genom att få en insikt om hur andra människor fungerar, träna sitt självledarskap och få verktyg att hantera motgångar så kan företagets mänskliga resurser utvecklas personligen och nå sin fulla potential. Vi optimerar mera! Därför hänger HR och mental träning ihop. Vi jobbar med människor och bidrar med personlig utveckling.

Registrera dig och få fri tillgång till faktabank och personalmallar

Registrera din mailadress här nedan och du får direkt och fri tillgång till FAKTABANK OCH PERSONALMALLAR som bygger på lagar kopplad till personal. Till exempel anställningsavtal, uppsägningsbesked, egen uppsägning, ledighetsansökan.

* Jag samtycker till hantering av personuppgifter. Personuppgifterna består av Namn, E-mail

Ja tack. Jag vill gärna ha tillgång till faktabanken och personalmallar.

Jag är medveten om att jag kommer få ta del av Ihseros nyhetsbrev som när som helst kan avprenumereras.