Workshops

Öka teamets hållbarhet-1/2 till 1 dag

En workshop som kan hållas från 1/2 (4 timmar) till en hel dag (8 timmar).

Workshopen utgår från nuläget och mynnar ut i en konkret handlingsplan med syftet att öka teamets hållbarhet och hälsa. Vi har också med oss perspektivet av arbetsgivarens ansvar utifrån AFS 2015:4. Med många års erfarenhet inom HR så finns erfarenhet och kunskap om AFS 2015:4 samt att gå igenom processer och skapa handlingsplaner och policy.

Genom delaktighet i teamet, kartläggning och handlingsplan ger detta er ett underlag för arbetet framöver.

Upplägget kan variera beroende på behovet från er som företag

 1. Två veckor före workshopen skickas en stressenkät ut. Stressenkäten innehåller frågor som också behandlar AFS 2015:4. Resultatet tas med till workshopen och vi har då något konkret att utgå ifrån och vi får ta del av nuläget.
 2. Workshopen
  1. Vi tittar igenom resultatet
  2. Del 1: Självbildsträning. I första delen går vi igenom det som är viktigt att tänka på själv. Vad kan vi själva påverka? En föreläsning om stress som på ett upplevelsebaserat sätt tillsammans med individ- och gruppövningar ökar medvetenheten hos varje individ. Konkreta underlag används.
  3. Del 2: Målbildsträning. I andra delen går vi igenom hur vi kan sätta mål som är hållbara och hur vi kan nå våra mål. Här blandas föreläsning tillsammans med individ- och gruppövningar. Konkreta underlag används.
  4. Vi tar fram resultatet igen. Gruppen väljer ut något mål och tillsammans görs en handlingsplan som alla skriver under. Är ni ett mindre företag så finns möjlighet att jag kan hjälpa er att få ihop en policy.
 3. Uppföljning; Två månader senare görs en ny stressenkät och vi ses under 1 timme för redovisning av resultat och eventuell justering av handlingsplan

 

Intresserad? Hör av dig till Camilla.ihse@ihsero.se