Workshop

Samarbeta med hjärnan-1/2 till 1 dag

En workshop som kan hållas från 1/2 (4 timmar) till en hel dag (8 timmar).

Vill du öka din energi, må bättre och samtidigt öka din prestationsförmåga? Då behöver du förstå hur din hjärna fungerar och välja de vägar som tar mindre kraft och energi från dig. Inom den kognitiva neurovetenskapen utgår vi från hjärnans mentala processer dvs det du tänker, känner och agerar. Att samarbeta med hjärnan innebär att förstå, iaktta, reagera och fatta beslut att använda dig av din hjärnas resurser på ett smartare sätt.

Genom delaktighet från medarbetarna under workshopen kan detta skapa ett första steg och en utgångspunkt för ert framtida arbete.

Upplägget kan variera beroende på behovet från er som företag

Del 1: Självkännedom: Ditt hotsystem-mobiliserad kraft och energi

  • Teoridel: När ditt hotsystem är aktivt. (Vad är stress, hur påverkas du av långvarig stress?)

 Del 2: Självkännedom: Orsaker till att ditt hotsystem aktiveras

  • Teoridel: Yttre påfrestningar och inre påfrestningar (Vilken betydelse har din inre dialog av känslor och tankar?)

 Del 3: Självkontroll: Ditt livspussel

  • Teoridel: Fatta beslut och agera (Hur kan du prioritera?)

 Del 4: Relationer och organisation: Planera ditt arbete och verksamheten utifrån hjärnan

  • Teoridel: Hjärnan och social interaktioner (Hur kan vi arbeta i verksamheten?)

Under workshopen kommer deltagarna att

  • få pröva på upplevelsebaserad träning i form av Mindträning (avslappningsövning/andningsövning/mindfulness/mental träning)
  • få individuella skrivövningar
  • två och två diskussioner
  • gruppövning med diskussion
  • En paus kommer läggas in på 15 minuter

Tillägg: (förutsätter 8 timmar för att hinna med) Två veckor före workshopen skickas en stressenkät ut. Stressenkäten innehåller frågor som också behandlar AFS 2015:4. Resultatet tas med till workshopen och vi har då något konkret att utgå ifrån och vi får ta del av nuläget. Uppföljning; Två månader senare görs en ny stressenkät och vi ses under 1 timme för redovisning av resultat och eventuell justering av handlingsplan

Intresserad? Hör av dig till Camilla.ihse@ihsero.se