Kostnadsfri workshop

Kanske jobbar du i ett företag som har en hög stressnivå, personalomsättning, sjukskrivningar eller sämre stämning på någon avdelning?

Eller kanske är ni som företag just nu inne i en period av omorganisation eller förändringsarbete som är påfrestande för er personal?

Eller vill ni helt enkelt börja arbeta förebyggande och jobba utifrån perspektivet ”Sustainable development goals” (Globala målen) för hållbar utveckling och vill främja god hälsa och välbefinnande?

Ta då första steget och se vår kostnadsfria digitala Workshop!!

Vi kommer prata om varför det är viktigt att börja med ett gemensamt beslut och syftet med att ta ett steg mot välmående och ökad prestationsförmåga.
Dessutom kommer du få lära dig hur mental styrketräning kan leda till ökad glädje, motivation och produktionseffektivitet.

Du kommer också få se hur ni kan spara tid och pengar genom att minska på andra tids- och kostnadskrävande delar.
Du kommer också få en kort inblick i hur du i din roll kan använda dig av den mentala kurs- och träningsportalen som ett komplement och experthjälp till det ni har idag.