Vad är mental träning?
Förenklat kan man säga att all träning som inte är fysisk träning är mental träning. Det handlar om att träna upp sig mentalt för att må, fungera och prestera bättre. Ordet mental visar att det är fråga om tankeverksamhet. Ordet träning visar att det rör sig om att öva och träna upp sin tankeverksamhet eller mentala förmåga. Genom mental träning kan vi bli medvetna och förändra samt få en annan inställning till våra tankar, känslor och handlingar som är bättre för dig och din prestation. Vi lär oss tex acceptans-nollställ-fokusera om. Du lär dig känna igen hur spänningar och stress uttrycker sig i kropp och sinne för att sen kunna styra det till lugn och att åter fokusera på det som är bättre för dig.

Den mentala träningen delas in i Grundläggande mental träning och Målinriktad mental träning. Grundläggande mental träning handlar om att lära sig hur man kan gå från spänning/stress till avspänning och avspänd fokus i de situationer som vi vill det. Det ger oss möjlighet till återhämtning och/eller uppladdning samt vi blir mer mottagliga för positiva budskap. Är vi spända har hjärnan lättare att fastna i oro, frustration, negativitet. Den grundläggande träningen hjälper dig att klara förändringar, påfrestningar och omväxlingar runt omkring dig.

Den målinriktade mentala träningen handlar om att föreställa sig i sitt inre händelser som vi önskar inträffa genom att ta med alla sinnen. Det blir som att vi styr hjärnan medvetet mot det som vi vill den ska uppmärksamma i stunden. När du visualiserar, det vill säga ser dig själv i olika situationer, ställer kropp och sinne in sig på att uppfylla det du föreställer dig. Det påskyndar processen att nå det mentala tillstånd som du önskar ex en god självkänsla

Vad innebär det att träna mentalt?
Träna innebär att du lyssnar till och följer instruktioner på en ljudfil (mp3). Ett träningspass tar ca 10-25 minuter. Rekommendationen är att göra det 4-6 gånger per vecka. Mental träning som praktiseras regelbundet under en längre period ger nästan alltid upphov till någon form av positiva effekter men det kan variera från individ till individ om effekterna uppnås efter 3 veckor eller 8 veckor eller längre.

Men kan inte nog poängtera. Du tar del av verktyg men sen är det upp till dig hur du tar det vidare. Rom byggdes inte på en dag. Det gör inte heller den här personliga utvecklingen genom mental träning.

Vad bör jag tänka på innan jag påbörjar en kurs?
Var öppen och mottaglig för något nytt. Var ödmjuk för att du kan möta motstånd och hinder på vägen. Det är en process och du kanske märker skillnader mycket längre fram än vid det exakta tillfället.

Vad gör man mer än lyssna till avspänning och målbildsträning till mp3?
Förutom att vi tränar avspänning och visualiseringar i avspänt läge. Så kommer du att få ställas inför frågor, reflektioner för att få en ökad insikt om dig själv i vilka situationer du känner är utmanande, påfrestade eller omotiverad. Det kan handla om tex ditt självprat, kroppsspråk, acceptansinställning till misslyckande allt sådant som kan påverka dig på olika sätt. Kanske du inte är medveten om det idag men medvetenhet gör att du kan styra om till något annat. Skrivövningar och reflektioner är en del av den mentala träning som hjälper dig att strukturera upp dina tankar och känslor för att nå ditt mål eller önskade läge.

Vilka effekter kan mental träning ge?

  • kan förbättra din självkänsla och självförtroende.
  • Ökad glädje och mer positiv attityd till tillvaron
  • Ökad självinsikt
  • Det lär dig att påverka och få ökad ”kontroll” på  yttre och inre stress/spänningar.
  • Du kan påverka dina prestationer och det går att påverka hälsan med tankens kraft.
  • Du kan öka ditt fokus
  • Ökad förutsättning att uppnå dina mål eller önskade läge

Vad kan vara en orsak till sämre prestationer?

En orsak kan vara dina tankeprocesser som du inte alltid är medveten om och som tröttar ut hjärnan och försämrar fokus med ett förändrat prestationsbeteende som följd.

Hur förbättrar jag mitt prestationsgenomförande?

Det kan du göra genom att öka din insikt om hur du fungerar i pressade situationer, att vara närvarande i nuet och ha en mental genomförandeplan.

Övrigt om mental träning

Det innebär att kunna bli sitt bästa jag i stunder när det behövs som mest. Att kunna spänna av, nollställa sina tankar och att fokusera när man behöver det. Det handlar om att bygga upp sin mentala styrka att kunna bli fokuserad, beslutsam, självsäker och motiverad när det behövs oavsett påfrestningar runt omkring. Att lära sig hantera stress och spänning.

För att bygga upp det kan det vara bra att följa en metodisk och systematiskt träningsprogram där du steg för steg får ta dig igenom kroppen, tankar, känslor och handling för att uppnå ett önskeläge. Genom att identifiera utmaningar, problem som man upplever som hindrar en från att bli sitt bästa jag i stunden finns verktyg om hur du kan hantera och möta de här utmaningarna.

Kanske har du utmaningar som hindrar dig att må, fungera eller prestera så bra du kan? Fastnar i ältande, höga krav, perfektionism, rädsla för misslyckande, brist på kontroll över känslor, svårigheter att koncentrera/fokusera, prestationsångest m.m.

Det är exempel som en mental tränare och/eller ett mentalt träningsprogram kan hjälpa dig med.

Vill du veta mer? Boka in ett telefonmöte HÄR så tar vi ett helt förutsättningslöst samtal på 15 minuter där du kan få veta mer

Forskning

Mindfulness meditation improves cognition: Evidence of brief mental training – ScienceDirect

Mindfulness suddar ut gamla rädslor | | forskning.se

Mindfulness minskar stress enligt ny studie | Prevent – Arbetsmiljö i samverkan

Mental-traning-forbattra-prestation.pdf (centrumforidrottsforskning.se)

Publications • Lars-Eric Uneståhl (unestahl.com)