Utvecklingsprocess

Precis som fjärilen symboliserar ett tecken på en ny början, en ny medvetenhet där du går in i något annat på samma sätt handlar Ihseros utvecklingsprocess om. Det innebär att omvandla kunskap till kompetens genom konkret handling. Det är i den processen som något kommer förändras på djupet. Ska du förändra tankar och/eller beteende krävs det mer än passiv mottagen information.

Därför träffas vi flera gånger i en grupp med max tolv individer. Träffarna omfattar teori, diskussioner, upplevelsebaserade övningar, skrivövningar, repetition och hemuppgifter.