Upplägg mindfulness

Vi träffas nio gånger och vid varje tillfälle kommer vi ha en inriktning eller tema för tillfället. Information och fakta kommer blandas med mindfulnessövningar och reflektioner i gruppen.

Tillfälle 1: Vad är mindfulness? Våra 7 attityder inom mindfulness

Tillfälle 2: Vår hjärna och stress. Tålamod

Tillfälle 3: Vårt mentala filter. Acceptans

Tillfälle 4: Våra känslor och tankar.

Tillfälle 5: Inre kritikern. Icke dömande-medkänsla

Tillfälle 6: Energiläckage. Släpp taget.

Tillfälle 7: Alla våra sinnen. Öppenhet

Tillfälle 8: Att vara här och nu. Att inte sträva.

Vi har ytterligare ett tillfälle där vi träffas lite längre. Här tränar vi tystnad och tillit.