Vad är stress egentligen?

Hjärnans viktigaste uppgift är att säkerställa din överlevnad. När du känner dig hotad kommer din hjärna att reagera genom att mobilisera all din kraft och energi mot det upplevda hotet. Det kallas för en stressreaktion som genom att bland annat kroppen spänns och pulsen ökar, hjälper dig att fly alternativt gå in i kamp. Stressystemet

Öka din medvetenhet om stress…

…och bli mer HÅLLBAR! Häromdagen såg jag den nuvarande Lindex reklamen som visar hur kvinnan i filmen ska vara perfekt i allt hon tar sig för. Den slutar på ett ungefär hitta dig själv och bli “sustainable”=hållbar. Detta har varit min egen inriktning det senaste halvåret. Det här är nämligen dagen, som för precis ett år sedan mitt liv bokstavligt talat