Stresshanteringskurs

Vi fördjupar oss i ämnet stress och stresshantering.  Du kommer med hjälp av träffarna och hemuppgifterna öka din självkännedom och förstå vilka dina stressorer är samt vilka praktiska verktyg som du kan ha hjälp av för att förebygga din stress. Kursen är uppbyggd genom upplevelsebaserade grupp- och individövningar blandat med teoripass och diskussioner. Vi kommer vid varje träff också pröva på olika mindfulnessövningar eller andra avslappning- och avspänningsövningar.

Kursinnehåll:

  • Stressmedvetenhet– Hur påverkar stress din kropp och hjärna? Biologiska orsaker till stress
  • Inre stressorer– Betydelsen av självbilden, vår inre kritiker samt koppling mellan tanke, känsla och handling. Lär dig tolka dina egna varningssignaler och symptom på stress.
  • Mental återhämtning och mental träning– Vikten av sömn och återhämtning, att lära sig leva i nuet samt att gå från högspänning till lågspänning
  • Annat som motverkar stress– Hur till exempel kost, motion och skratt påverkar ett bättre mående
  • Livshjulet i balans– Hur får vi ihop vårt livshjul och balansen mellan inre och yttre stressorer och vad vill vi ha i framtiden? 

Kurslängd: 6 tillfällen á 3 timmar, varannan vecka max 12 deltagare (minst 4 för att kursen ska bli av)

Målgrupp: Kursen vänder sig till alla som är nyfikna på hur man gör för att må och fungera bättre i sin vardag och är beredda på att jobba med sig själv och ta små steg till ett mer välfungerande liv.

Mål: Målet är att du ska öka din medvetenhet kring stress, öka din självkännedom och få verktyg för hur du kan förebygga stress och öka ditt välmående.

Metodik: Kursen bygger på både upplevelsebaserad inlärning så som praktiska gruppövningar och enskilda övningar, blandat med teoripass.

Plats: Konferensrummet på Harmonigården, Nordmannavägen 2 Vellinge/Rängsand. För mer information www.harmonigarden.se

Datum 2019: Hålls till hösten igen. Återkommer med datum. Ni som redan nu är intresserade, skicka mig ett mail för intresseanmälan till Camilla.ihse@ihsero.se

Pris: 3 550 kr inklusive moms. Genom företag 3 550 kr exklusive moms. Friskvårdsbidrag kan utnyttjas.

Betalning: Betalas med Swish till 1235468418. Skriv ditt namn i meddelanderaden. Anmälan sker via bokning nedan. Reservation av din plats sker när betalningen är gjord. Kvitto utdelas vid första kurstillfället.

Betalningsvillkor: Betald avgift återbetalas ej. Om du lämnar återbud till kursen, innan första kurstillfället kan du överlämna din plats till en annan deltagare. När kursen väl har startat kan du inte överlämna din plats till någon annan. Om kursledaren ställer in kursen återbetalas kursavgiften.

Närvaro på kursen:  Medarbetaren får förbereda sig på att vara med vid varje tillfälle för att få så mycket ut av kursen som möjligt. Om medarbetaren får förhinder, vänligen meddela mig detta.

Ta med: Block och penna

Kursintyg utfärdas efter färdig kurs.

För anmälan:

Stresshantering fördjupningskurs