Stresshanteringskurs

Stresshanteringskursen hålls varannan vecka under 5 tillfällen.

Pris: 3 950 kr inklusive moms. Genom företag 3 950 kr exklusive moms. Skicka din intresseanmälan till Camilla.ihse@ihsero.se. Vid minst 5 anmälda sätter vi upp datum för uppstart.

Stresshanteringskursen kan också hållas ute på företag. Målet är att den enskilda medarbetaren ska förstå hur han/hon kan samarbeta med sin hjärna för att må och fungera bättre i sin vardag. Du får också förståelse vad som är viktigt för en organisation att tänka på utifrån hur våra hjärnor fungerar. Värdet för organisationen är förebyggande arbete enligt AFS 2015:4 genom kompetensökning hos medarbetarna, minskad risk för stressrelaterad ohälsa, ökad energi, motivation och prestationsförmåga.

Läs mer om kursen

Stresshanteringskursen består av 5 workshopstillfällen där vi träffas varannan vecka. Vi fördjupar oss i ämnet stress och stresshantering.  Efter varje tillfälle så får du med dig hemuppgifter för att på så sätt träna till exempel avslappning samt nya sätt att tänka.

” Jag kan rekommendera Stresshanteringskursen. Den är intressant och lär dig att bli nyfiken på dig själv. Kursen är bra för personer som behöver lära sig mer om hur kroppen fungerar/reagerar i stressituationer samt få verktyg att hantera det. Kursledaren är tydlig, varm, engagerad, kunnig och brinner för att hjälpa andra.” Kursdeltagare Stresshanteringskursen hösten 2018

Stresshanteringskursen ger:

 • Del 1: Självkännedom/förstå/iaktta: Ditt hotsystem-mobiliserad kraft och energi
  • Teoridel: När ditt hotsystem är aktivt. (Vad är stress, hur påverkas du av långvarig stress?)

   Del 2: Självkännedom/förstå/iaktta: Orsaker till att ditt hotsystem aktiveras

  • Teoridel: Yttre påfrestningar och inre påfrestningar (Vad kan din hjärna reagera på tex i jobbet? vilken betydelse har din inre dialog av känslor och tankar?)

   Del 3: Självreglering/självkontroll: Mot lugn- och ro och kraft och energi

  • Teoridel: Hur vi kan minska stressen (Hur kan du samarbeta med din hjärna för att minska stressen? Emotionell kompetens)

   Del 4: Fatta beslut och agera: Er nuvarande situation och målsättning framåt

  • Teoridel: Ökad motivation och prestation (Hur är stress kopplat till prestation? Hur kan vi sätta mål som ökar motivation? Rätt inre fokus)

Kurslängd: 5 tillfällen á 3 timmar, varannan vecka. Minst 5 och max  12 deltagare.

Målgrupp: Kursen vänder sig till alla som är nyfikna på hur man gör för att må och fungera bättre i sin vardag och är beredda på att jobba med sig själv och ta små steg till ett mer välfungerande liv. Hemuppgifter kommer att ingå.

Metodik: Kursen är uppbyggd genom upplevelsebaserade grupp- och individövningar blandat med teoripass och diskussioner. Vi kommer vid varje träff också pröva på olika mindfulnessövningar eller andra avslappning- och avspänningsövningar.

Plats: Konferensrummet på Harmonigården, Nordmannavägen 2 Vellinge/Rängsand. För mer information www.harmonigarden.se

Betalning: Betalas med Swish till 1235468418. Skriv ditt namn i meddelanderaden. Anmälan sker via bokning nedan. Reservation av din plats sker när betalningen är gjord. Kvitto utdelas vid första kurstillfället.

Betalningsvillkor: Betald avgift återbetalas ej. Om du lämnar återbud till kursen, innan första kurstillfället kan du överlämna din plats till en annan deltagare. När kursen väl har startat kan du inte överlämna din plats till någon annan. Om kursledaren ställer in kursen återbetalas kursavgiften.

Närvaro på kursen:  Medarbetaren får förbereda sig på att vara med vid varje tillfälle för att få så mycket ut av kursen som möjligt. Om medarbetaren får förhinder, vänligen meddela mig detta.

Ta med: Block och penna

Kursintyg utfärdas efter färdig kurs.