Vill ni förebygga sjukskrivningar på grund av stressrelaterad ohälsa? Har ni någon som är sjukskriven på grund av stress och vill hjälpa individen att komma tillbaka och hantera sin stress framöver? Då är stresshantering på Ihsero rätt väg. Stresshantering handlar om att få verktyg som du kan använda dig av hela livet för att må och fungera bättre.

  • Vad är stress?
  • Hur påverkas du av stress?
  • Konsekvenser av stressade medarbetare
  • Hur kan du förebygga stress i ditt liv?
  • Vad har du för skyldigheter och hur kan du förebygga stress i en organisation?

Träna dina/era tankar, känslor och handling genom:

  • Mindfulness
  • Självbildsträning
  • Mindset/attitydträning
  • Förståelse av tankar och känslor
  • För ledare/organisationer: Träna tillit, tydlighet, samhörighet, delaktighet m.m

Föreläsning/workshop

Ihsero anlitas av företag för att prata om stresshantering i form av föreläsning eller workshop. Du får med dig effektiva och praktiska verktyg som hjälper dig som individ och/eller organisation att skapa rätt förutsättningar för bättre prestationer, välmående och hållbarhet. Här finns också möjlighet att prata om arbetsgivarens skyldighet inom AFS 2015:4 organisatorisk och social arbetsmiljö.

Utbildning

Ihsero har onlinekursen Stresshanteringskurs och Mindfulnesskurs där du får träna dig enligt ovan. Kursen vänder sig till dig som vill minska din oro, stress och öka kontrollen på ditt lugn och känslor. Få tydlighet i hur du kan hantera det som du blir stressad över och få verktyg du kan använda dig av resten av ditt liv. Med mental och fysisk avspänning samt förståelsen hur just du fungerar i olika situationer kommer leda till ett ökat lugn och minskad stress.

Workshop på Konecranes 2020