Den sociala neurovetenskapen handlar om hur din hjärna förhåller sig till andra människor och socialt beteende. Den så kallade SCARF-modellen av David Rock är ett exempel på kognitiv och social neurovetenskap. Det är en forskningsbaserad ledarskapsmodell som utgår från hur hjärnan fungerar för att skapa ett bra arbetsklimat.

Genom att förstå vad som gör att hotresponsen aktiveras där stress, oro och frustration tar plats kan företagen arbeta förebyggande mot en bättre psykosocial arbetsmiljö där aktivering av trygghet och motivation ökar. Vikten av tydlighet, valmöjligheter och tillit i relationer är till exempel tre viktiga parametrar för att nå detta.

Det här ingår i föreläsningar, workshops och utvecklingsprocesserna på Ihsero.