Samarbeta med hjärnan och öka din hållbarhet

Många lider av stress och är du stressad under längre perioder påverkar du inte bara dig själv negativt utan även alla andra i din omgivning. Det gäller såväl hemma som på din arbetsplats.

Här får du lära dig mer om vad stress är och hur du kan påverka dina mentala processer-allt för att må och fungera bättre! Du får lära dig om hur du stärker dig mentalt genom vikten av emotionell färdighet och tankens kraft. Faktorer som gynnar den personliga hållbarheten, nämligen att kunna stå mer stabilt vid inre och yttre påfrestningar i en allt mer föränderlig värld.

Utifrån erfarenhet och forskning så som kognitiv neurovetenskap, KBT och mental träning kommer du öka din insikt om ämnet samt få med dig konkreta verktyg. Föreläsningen genomsyras av upplevelsebaserade övningar

Är du redo att bli inspirerad och få nya perspektiv? (1 h-1/2 dag-1 dag)
Skicka en förfrågan


* Jag samtycker till hantering av personuppgifter. Personuppgifterna består av Namn, E-mail och telefonnummer