Avspänning, mindfulness, målbilder (kopplad till boken Optimera mera)

120.00 kr

Dessa 8 ljudfiler introducerar dig i mental avspänning och mental träning. Det omfattar mindfulness, fysisk avslappning och mental målbildsträning. Ljudfilerna är tänkta till boken Optimera mera.

Kategori:

Beskrivning

Dessa 8 ljudfiler introducerar dig i avslappning och mental träning. Det omfattar mindfulness, fysisk avslappning och mental målbildsträning. Ljudfilerna är tänkta till boken Optimera mera.
Mental träning delas upp i grundläggande träning och målbildsträning. Grundläggande träning är till exempel 1, 2 och 3 och målbildsträning är till exempel 4 och 7. Målbildsträning ger endast effekt om man har tränat en längre tids avslappning eftersom visualiseringar (bilder) och affirmationer (ord) som når det undermedvetna är svårt att genomföra om hjärnan är under stress.

  1. Slappna av i muskler; 16.38 min. Vi tränar muskulär avslappning genom att spänna och slappna av i muskler och lär oss känna skillnaden. Det här är en grundträning som är bra att göra i ca 4-6 veckors tid.
  2. Observera ditt inre; 9.00 min. Vi blir medvetna om våra nuvarande tankar och känslor.
  3. Uppmärksamma din kropp; 28.18. Här uppmärksammar vi och lyssnar på kroppen.
  4. Öka din självkänsla; 16.46. Vi stärker vår självkänsla genom mentala affirmationer och visualiseringar för att våga möta det vi är rädda för.
  5. Öka din medkänsla; 8.57. Vi ökar vänligheten och medkänslan till oss själva
  6. Träna ditt fokus; 8.04. Vi tränar att vara här och nu och fokus genom att uppmärksamma ditt vårt andetag.
  7. Visualisera din framtid; 17.10. Vi tränar på att befinna oss på en trygg plats när vi stärker vår framtidstro
  8. Medvetna rörelser; 6.21. Genom långsamma och medvetna rörelser tränar vi kroppskontroll och att sakta ner våra rörelser