UNDER UPPDATERING…

Den här processen kan beställas från och med hösten 2020!

Ihsero hjälper arbetsgruppen eller organisationen att sätta personlig hållbarhet (självledarskap i stresshantering samt sina styrkor, drivkraft och att sätta mål) och AFS 2015:4 på agendan under 12 månader. Vi jobbar utifrån systematiskt arbetsmiljöarbete dvs undersökning-riskbedömning-åtgärder-uppföljning. Ni får ett material som ni kan redovisa till arbetsmiljöverket om det skulle behövas. Inspektioner från arbetsmiljöverket kan ske med förvarning och ibland kommer de oanmälda. Vidtar man inte eventuella brister kan vite föreligga.

“Människor ska inte behöva bli sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet. Arbetsmarknaden och arbetslivet har förändrats likväl som kunskapen kring vilka orsaker som ligger till grund för arbetsrelaterad ohälsa i dagens arbetsliv. Föreskrifterna har tagits fram i samråd med arbetsmarknadens parter och har fokus på förebyggande arbetsmiljöarbete.”

UNDERSÖKNING & RISKBEDÖMNING:

STEG 1: NULÄGES- OCH BEHOVSANALYS**-Den här tjänsten görs UTAN KOSTNAD om ni väljer att fortsätta stegen nedan. Var står ni idag? Vad behöver förbättras? Härifrån kan ni sen fatta beslut hur ni vill gå vidare. Ihsero gör en nuläges- och behovsanalys över Skype/zoom genom att ni svarar på frågor. Här ingår också en riskbedömningsanalys. Nuläges- och behovsanalysen redovisas skriftligen. Nästa steg är antingen 2A eller 2B.


STEG 2A: STATISTIK-Frågeformulär till medarbetarna för att mäta innan och efter åtgärder. Resultatet redovisas med kommentarer. Frågeformulär i färdig version. Ska den specialanpassas tillkommer kostnad. NULÄGES- OCH BEHOVSANALYSEN kan behövas justeras utifrån statistikresultatet (ingår).

STEG 2B: HANDLINGSPLAN/MÅL-Hur kan ni främja hälsa och motverka ohälsa? Ni får ett förslag på hur ni kan arbeta fram en handlingsplan med mål via underlag och verktyg. Handlingsplanen arbetas med fördel fram tillsammans med medarbetarna om möjligt.


STEG 3A: ÅTGÄRDER

 • Policies och rutinbeskrivningar utifrån lagkrav och behov max 5 av varje
 • 4 specialanpassade webinarer/föreläsningar under de 12 månaderna, 45 min

STEG 3B: ÅTGÄRDER

 • Alla medarbetare som går utbildning får boken Optimera mera , värd 229 kr, som är kopplad till utbildningarna
 • Löpande stöd till medarbetare och chefer via mail (enbart frågor inom ämnet ovan)
 • Egen FB grupp med tips och livefilmer
 • Fritt att gå nedan 3 webbutbildningar med stöd från kursledare
  • Optimeramera 1.0- Stresshantering på 3 månader. 3 workshops
  • Optimeramera 2.0- Skapa din målbildstavla på 3 månader (ett underlag för medarbetarsamtal) 3 individuella samtal + 1 individuellt samtal med chefen
  • Optimeramera Business-Optimera förutsättningarna för arbetsgruppen (kan påbörjas först i oktober)

STEG 4. UPPFÖLJNING & KONTROLL:

 • Samma frågeformulär som ovan skickas ut. Statistiken jämförs med innan åtgärder. Redovisas skriftligen med kommentarer
 • Uppföljningssamtal med chef och strategin framöver

Kontakta mig vid intresse och för en detaljerad offert