Splittrad uppmärksamhet kostar

Kanske har du någon gång suttit med mobiltelefonen i handen för att du ska svara på sms, barnen ropar, det ringer på dörren, maten står på spisen, tankar på hur du ska lösa problemet på jobbet och logistiken för nästkommande dag osv. Då kan i alla fall jag känna att hjärnan går på högvarv och

Mindfulness på företag

Visste du att stora företag som till exempel Apple, Google och Nike har alla en sak gemensamt: de har förstått vikten av vad mental avspänning kan göra. Vissa spekulerar i att Steve Jobs på Apple fick den mentala kontrollen från sitt mediterande och att det var det som hjälpte honom att bli så framgångsrik. Google

Varför är det bra med mindfulness?

Mindfulness som står för ”medveten närvaro” eller att vara närvarande i nuet tränar du hjärnan till att rikta uppmärksamheten på det du vill och behålla den där. Du tränar hjärnan att förhålla dig till saker och situationer så som dom är. Mindfulness är framtaget av den amerikanska professorn i molykolärbiologi John Kabat Zinn. Han tog

Må och fungera bättre med mental träning

Mental träning handlar om att träna dina tankar på ett målinriktat sätt. Det kommer hjälpa dig att må och prestera bättre, utnyttja din mentala kapacitet på ett bättre sätt samt förebygga och motverka stress). Till skillnad från fysisk träning är mental träning en sorts ansträngningslöshet. Genom mindre ansträngning blir du mer effektiv genom att du lägger

Vad är stress egentligen?

Hjärnans viktigaste uppgift är att säkerställa din överlevnad. När du känner dig hotad kommer din hjärna att reagera genom att mobilisera all din kraft och energi mot det upplevda hotet. Det kallas för en stressreaktion som genom att bland annat kroppen spänns och pulsen ökar, hjälper dig att fly alternativt gå in i kamp. Stressystemet

Är den inre motivationen underskattad?

– Tänk om det är så att den inre motivationen är underskattad och den yttre motivationen är överskattad i våra företag idag? Ändå visar flera studier på att det finns koppling mellan stress och yttre motivation. Den yttre motivationen drivs av resultat och yttre belöningar som till exempel pengar, bonus, betyg, vinst. Men yttre belöning

Vad kan organisationen “vinna” på att ta sig tiden?

Tänk om det är så att tiden inte räcker till för att organisationen ska hinna arbeta förebyggande mot stressrelaterad ohälsa? Tänk om det är så att organisationen prioriterar enbart utifrån kortsiktiga och resultatorienterade mål? Första utmaningen är den upplevda bristen på tid. Tiden vi uppfattar är subjektiv och om vi är uppslukade och fokuserade på