Om stress

Stress är en fysiologisk, kemisk och mental reaktion på inre eller yttre påfrestning som är hotfull eller som tolkas som hotfull.

Stress har vi då det evolutionärt har hjälpt oss att överleva. När våra förfäder till exempel stod mitt emot ett lejon så hjälpte denna akuta och kortvariga stress att antingen fly (rädsla), kämpa (slåss/ilska) eller “spela död” (svimma).  Vi är alltså skapta för att klara cirka 20 minuters stress för att sen återhämta oss.

Vi har biologiskt sätt samma hjärna som våra förfäder vilket gör att vi reagerar på samma sätt som dom gjorde. Denna kortvariga stress kan vi märka av om vi till exempel skulle gå över gatan och en bil kommer körandes för fort och vi behöver kasta oss till sidan. Detta kan ske både omedvetet och medvetet. Många av oss kan säkert märka det innan en presentation inför en grupp. Då vi är flockdjur tolkar hjärnan presentationen som en hotfull, utsatt och ensam situation. Så hjärnan vill då att vi ska fly och stressymptom som att pulsen ökar, fokus ökar, andningen ökar är inget annat än att hjärnan vill att vi ska ta oss därifrån. Men istället står vi kvar med andan i halsen utan att veta hur vi kan hjälpa kroppen att bli lugn.

Men kortvarig stress är inget farligt så länge vi återhämtar oss efteråt.

Långvarig stress däremot där vi under längre tid har bröstandning, muskulära spänningar och mentala spänningar utan återhämtning kan ge konsekvenser. Mentala spänningar kan vara till exempel att vi oroar oss för framtiden eller ha ångest för det som varit. Fysiskt kan det ge huvudvärk, migrän, ont i nacke och axlar. Mentalt kan det ge oro, ångest, svårighet att somna, yrsel, kronisk trötthet. Men långvarig stress är också kopplat till en rad sjukdomar som diabetes 2, hjärt och kärlsjukdomar, dåligt immunförsvar, graden av astma m.m.

Så det finns all anledning att öka din självmedvetenhet kring dina inre och yttre stressorer som du tolkar som hotfullt omedvetet eller medvetet.

Stresshantering

  1. All stresshantering börjar först och främst med att bli självmedveten. Att lära känna dig själv genom att förstå vad som är dina inre och yttre stressorer samt ha god kroppskännedom för att veta när du befinner dig i stress.
  2. Att lära dig hur du kan hjälpa kroppen att återhämta sig och bli lugn för att på lång sikt ha en låg grundspänning som motverkar stress genom till exempel avslappningsövningar och mindfulnessövningar
  3. Att se över sitt livshjul och få in mer av det du mår bra av och mindre av det som inte är bra för en

Om du är trött på att springa runt i ekorrhjulet och vill du lära dig mer om dig själv och stress- och stresshantering så är Stresshanteringskursen något för dig.  Läs mer här