Om självbilden

Din självbild är en sammanfattning av hur du ser på dig själv. Den beskriver alla delar av din personlighet och ditt sätt att förhålla dig till omvärlden. Hur du ser på dig själv beror på de positiva eller negativa reaktioner du fått av andra under livets gång. Ingen är född med en negativ självbild. Framförallt har vi fått våra tolkningar på omvärlden under vår uppväxt, när vi var barn och som mest mottagliga.

Vi formar våra personligheter både från våra gener och miljö. Antingen bekräftar vi eller tar avstånd ifrån det vi upplever och hjärnan formas av det vi utsätter den för och stänger av delar som vi inte använder. Ibland upptäcker vi nya samband och vi får plötsligt nya perspektiv och vi mognar. Den plastiska (föränderliga) hjärnan har då bildat nya kopplingar i hjärnan.

Vår självbild kan också bli skavd och vi kan då känna oss värdelösa i vissa sammanhang. Känner vi så, kommer detta att bekräftas genom våra val och tolkningar eftersom hjärnan uppmärksammar det den känner igen och är van vid. Vi känner oss trygga i den identitet som vi skapat och som vi redan ser oss själva i. Om du till exempel är rädd för kritik så gör du allt för att inte bli kritiserad vilket kan resultera i att du kanske jobbar hårt och noggrant för att undvika den känslan.

Det vanliga är också att vi fokuserar på det som vi uppfattar som negativt. Om vi har en dålig självbild så bekräftar hjärnan gärna denna dåliga självbild genom att hjärnan letar upp det negativa för att bekräfta självbilden. Hjärnan är konstruerad för att scanna av eventuella hot mot vår överlevnad och därför minns hjärnan lättare det negativa än det positiva. Därför måste du aktivt och repetitivt arbeta med att föra in positiva budskap genom avslappning det vill säga genom mental träning om vi vill komma ifrån att fastna i negativa tankar.

Självkänslan har med din känsla för dig själv att göra.

God självkänsla innebär till exempel att:

  • Du känner att du duger som du är
  • Du har lättare att sätta dina gränser eftersom du vet att du inte är värd mindre för att du säger nej
  • Medvetenhet om den egna personlighetens värde oavsett prestation
  • Du blir mer motståndskraftig vid motgångar

Självförtroendet är mer prestationsbaserat och genom bekräftelse och uppskattning höjs självförtroendet som alltså är kopplat till prestation. Detta gör att du känner att du klarar det och vågar anta utmaningar. Har du bra självförtroende gillar du att ha inflytande, kan påverka, ansvarsmedveten och satsar till 110 %.

Vill du lära känna dig själv mer och hur självbilden samt självkänslan påverkar dig i ditt liv så kan Stresshanteringskursen vara något för dig.

Gå vidare och läs mer om stresshanteringskursen