Om mental träning

Mental träning/mental workout eller ”träning av våra tankar” lär oss att till exempel långsiktigt må och prestera bättre, bättre utnyttja vår mentala kapacitet samt förebygga och motverka stress (mentala, muskulära spänningar). Till skillnad från fysisk träning är mental träning en sorts ansträngningslöshet. Genom mindre ansträngning blir du mer effektiv genom att du lägger energi på rätt saker. Metoden har sitt ursprung i idrottsvärlden, där idrottare började träna mentalt för att klara av den hårda pressen (stress) i samband med tävlingar.

Syftet med mental träning är att förstärka önskade tankar och beteenden vilket man gör genom avslappning och att man matas med positiva affirmationer (ord) och visualiseringar (bilder). Detta leder i sin tur att du på ett medvetet sätt kan välja dina tankar och öka kontrollen över ditt liv och samtidigt minska negativa tankar och deras effekter. På så sätt kan man till exempel stärka sin självkänsla, sin koncentration och på lång sikt må bättre samt bli bättre på att hantera svårigheter och utmaningar.

Mental träning delas in i grundläggande träning och målinriktad träning. Den grundläggande träningen handlar om att lära sig avslappning. Det är i ett avslappnat tillstånd du är mer mottaglig för den målinriktade träningen där vi skapar visualiseringar (bilder) och affirmationer (ord) som skapar nya tankar. Det vi tänker på eller uppmärksammar, det skapar vi mer av.

I mental träning blir du också medveten om dina visioner, livsmål och dina resurser och förmågor dvs din potential och hur du kan utveckla dom.

Mentala färdigheter kan tränas upp och förbättras vid regelbunden övning. Det kan leda till att öka din till exempel :

  • självkänsla och självförtroende
  • förmågan att hantera människor och konflikter
  • kreativitet
  • fokus/koncentration
  • förutsättningar att uppnå sina livsmål
  • glädje och positivitet
  • effektivitet
  • klara påfrestade situationer

Kanske är du intresserad av hur just du kan använda dig av mental träning för att må bättre, prestera bättre, öka självkänsla, våga ta konflikter eller hitta det du söker efter i livet. Då kanske en kurs i mental träning kan vara något för dig eller ett enskilt samtal där du blir coachad till något du vill eller önskar förändra i ditt liv.

Gå vidare här mental träningskurs/mental bootcamp

Gå vidare här enskilt samtal