Mindfulness

Mindfulness eller medveten närvaro är mental träning men med skillnaden att vi inte strävar mot något specifikt mål. Istället tränar vi att vara fokuserad på nuet.