Skapa en stressfri och motivationshöjande arbetsmiljö

I onlinekursen Skapa en stressfri och motivationshöjande arbetsmiljö får du jobba både med ditt eget självledarskap men också hur du kan bygga starka och hållbara team utifrån neuroledarskap samt AFS 2015:4-organisatorisk och social arbetsmiljö. Neuroledarskap handlar om hur vi kan leda människor utifrån hur vi fungerar så som att bygga tillit, samhörighet, rättvisa med mera. Det handlar om hur din hjärna förhåller sig till andra människor och socialt beteende. Vi utgår delvis från SCARF-modellen av David Rock som är ett exempel på kognitiv och social neurovetenskap. Det är en forskningsbaserad ledarskapsmodell som utgår från hur hjärnan fungerar för att skapa ett bra arbetsklimat.

Genom att förstå vad som gör att hotresponsen aktiveras där stress, oro och frustration tar plats kan företagen arbeta förebyggande mot en bättre psykosocial arbetsmiljö där aktivering av trygghet och motivation ökar. Vikten av tydlighet, valmöjligheter och tillit i relationer är till exempel tre viktiga parametrar för att nå detta.

För att förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling behöver du som ledare veta vad du ska söka efter för risker och hur du kan åtgärda det. Det kräver generella kunskaper om hur arbetsmiljön påverkar arbetstagarnas hälsa. Allt för att skapa förutsättningar för välmående, motivation, effektivitet och ökade prestationer.

Läs mer om kursen på Ihseroacademy eller anmäl dig längre ner.