Kurs/Processer

Kursen kan hållas ute på företaget

Vill ni som företag att det ska ske en varaktig förändring så behöver ni jobba i processer. Det vill säga 1) ta del av ny kunskap och öka medvetenheten 2) ha tid för egen reflektion och du som individ kan använda dig av den nya kunskapen 3) använda sin kunskap genom praktisk övning. Då ökar du kompetensen och förändringen blir varaktig. I mina kurser/processer delar jag med mig av fakta, ni får individ- och gruppövningar, praktiska verktyg och hemuppgifter. Vad som krävs av er? En nyfikenhet, vilja att förändra något till det bättre både för er som arbetsgivare och dig som medarbetare.

 • 10 veckors Stresshanteringskurs (läs mer här)

  • Målet är att den enskilda medarbetaren ska förstå hur han/hon kan förebygga stress samt må och fungera bättre i sin vardag
  • Värdet för organisationen är förebyggande arbete enligt AFS 2015:4 genom kompetensökning hos medarbetarna, minskad risk för stressrelaterad ohälsa, ökad kreativitet, förbättrad kommunikation
 • 8 veckors Mindträning/Mindfulnesskurs (läs mer här)

  • Målet är att den enskilda medarbetaren tränar upp sin förmåga att fokusera, återhämta sig, öka sin kroppskännedom, förebygga stress samt må och fungera bättre i sin vardag
  • Värdet för organisationen är återhämtade medarbetare, ökad energi, långsiktighetstänk, ökat fokus, minskad risk för stressrelaterad ohälsa
 • 8 veckors Powermindkurs-Hitta rätt inre fokus (läs mer här)

  • Målet är att den enskilda medarbetaren lär sig fokusera på rätt saker både på arbete och i sitt liv. Därmed minskar risken för energiläckage och samtidigt ökar motivationen och hittar sin potential
  • Värdet för organisationen är att upptäcka medarbetarens outnyttjade potential, förbättra motivation och få medarbetare som vet hur dom kan fylla på med energi och återhämtning