Kurser

Kurserna kan hållas ute på företaget
 • 10 veckors Stresshanteringskurs (läs mer här)

  • Målet är att den enskilda medarbetaren ska förstå hur han/hon kan förebygga stress samt må och fungera bättre i sin vardag
  • Värdet för organisationen är förebyggande arbete enligt AFS 2015:4 genom kompetensökning hos medarbetarna, minskad risk för stressrelaterad ohälsa, ökad kreativitet, förbättrad kommunikation
 • 8 veckors Mindträning/Mindfulnesskurs (läs mer här)

  • Målet är att den enskilda medarbetaren tränar upp sin förmåga att fokusera, återhämta sig, öka sin kroppskännedom, förebygga stress samt må och fungera bättre i sin vardag
  • Värdet för organisationen är återhämtade medarbetare, ökad energi, långsiktighetstänk, ökat fokus, minskad risk för stressrelaterad ohälsa
 • 8 veckors Powermindkurs-Hitta rätt inre fokus (läs mer här)

  • Målet är att den enskilda medarbetaren lär sig fokusera på rätt saker både på arbete och i sitt liv. Därmed minskar risken för energiläckage och samtidigt ökar motivationen och hittar sin potential
  • Värdet för organisationen är att upptäcka medarbetarens outnyttjade potential, förbättra motivation och få medarbetare som vet hur dom kan fylla på med energi och återhämtning