Nyhet!!Konsten att leda en grottmänniska

Våra hjärna fungerar fortfarande till stor del på samma sätt som våra förfäders. Konsten att leda en grottmänniska handlar bland annat om att få ökad insikt i hur våra hjärnor fungerar både i våra mentala processer (tankar, känslor och beteenden) och i sociala interaktioner med andra. Eftersom företag leds och består av människor behöver du som ledare och även medarbetare förstå hur du själv och andra människor fungerar.

Här får du veta hur du kan skapa förutsättningar för en bra psykosocial miljö utifrån hur vi fungerar biologiskt.  Du får insikt i hur företaget och medarbetarna med ett gemensamt mål i sikte tillsammans kan nå  framgångsfaktorer som ökat välmående, minskad stress, ökad prestationsförmåga och ökad produktionseffektivitet.

Utifrån erfarenhet och forskning så som kognitiv och social neurovetenskap samt mental träning och idrottsvetenskap kommer du öka din insikt om ämnet samt få med dig konkreta verktyg. Föreläsningen genomsyras av upplevelsebaserade övningar

Är du redo att bli inspirerad och få nya perspektiv? (1 h-1/2 dag-1 dag)
Skicka en förfrågan


* Jag samtycker till hantering av personuppgifter. Personuppgifterna består av Namn, E-mail och telefonnummer