Att ha en introduktion av en nyanställd är viktig i många hänseenden. Framförallt handlar om att se till att den anställde får den information dom behöver vad gäller arbetsuppgifter, rutiner, policys osv. Det kan ha stor betydelse hur snabbt individen ska komma in i arbete.

En introduktion kan hållas muntligt av chefen med den anställde. Ibland kan det vara bra med en checklista så att man tar upp samma saker med alla som arbetar på ett företag. Det kan också handla om att man får nycklar, koder eller annat som man sen vill ha tillbaka utifall individen slutar. Då har man bra koll på om nycklar har delats ut och att man sen får tillbaka dem.

I situationer när någon misskött sig kan det också vara bra som arbetsgivare att visa att vi har gått igenom de regler och rutiner som finns på företaget. Det är alltid skönt att ha något att stötta sig vid i oklarheter.

En introduktion kan det också kallas den tiden, första månaderna när den nyanställde ska introduceras i arbetsuppgifter osv. Det kan vara viktigt att den anställde får nya saker i proportioner. Det är lätt att lägga på lite för mycket i början vilket kan bli överväldigande. All ny kunskap, nya relationer kan bli övermäktigt för hjärnan att ta in. Så gör en plan som ni muntligt diskuterar om och går igenom. Kanske är det så att det finns en plan att träffa olika människor i företaget stegvis och på så sätt få en inblick i hur företaget fungerar i de olika avdelningarna.

Vill du ha mer hjälp på ett bra upplägg eller checklista? Hör av dig till mig så kan jag ta fram ett sådant camilla.ihse@ihsero.se