1Allmänt
Ihsero AB följer GDPR, den nya dataskyddsförordningen, vilket betyder att vi respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi är öppna med vilka data vi samlar in och varför. För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.
Policyn gäller i alla sammanhang – när du besöker vår hemsida, använder någon av våra tjänster där och när du mejlar oss. Policyn gäller även uppgifter vi får in via telefon eller när du lämnar uppgifter till oss på annat sätt.
Har du några frågor om vår dataskyddspolicy kan du alltid kontakta oss på admin@ihsero.se.
Genom att beställa produkter eller använda de tjänster vi har accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Ihsero använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.

 2. Personuppgifter

Vi hanterar enbart personuppgifter som fyller en funktion för våra tjänster. Ihsero samlar in personuppgifter direkt från dig. Exempel på personuppgifter är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som mobilnummer, mejladress eller fysisk adress.
Personnummer kan vara ett annat exempel men då endast om du önska betala något via faktura. Då kan även fakturaadress, referensperson och annan faktureringsinformation insamlas.

3. Information

Informationen av personuppgifter används för att möjliggöra god service som att leverera det du beställt, skicka information som du har begärt, tex svara på mejl eller skicka dig nyhetsbrev.

Informationen du ger oss är nödvändig antingen för att ingå ett avtalsförhållande med oss, eller för andra syften.
Ihsero delar inte dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse.
Om Ihser får uppdrag av tredje part, kan personuppgifter om våra kunder komma att delas vidare till den tredje parten, för att uppdraget ska kunna drivas vidare.

4. Hantering av lösenord
Inga lösenord till någon av våra webbutbildningar sparas. Ett förlorat lösenord måste därför alltid ersättas med ett nytt.
Utveckling och drift

5. Personuppgifter sparas
Ihsero sparar personuppgifterna enbart så länge det uppfyller det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

6. Dina rättigheter
Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära ett registerutdrag.
Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.
Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på berättigat intresse. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att berättigat intresse är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen.
Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen och invända mot direktmarknadsföring.

7. Vid frågor
Hör av dig till oss om du har frågor till mejl: admin@ihsero.se.