Företag

 • Medarbetarna har möjlighet att privat eller via arbetsgivaren boka in sig på befintliga kurser på Harmonigården.
 • Möjlighet finns att befintliga kurser och föreläsningar kan göras direkt ute på företaget
 • Möjlighet finns att skräddarsy en föreläsning, kurs eller workshop efter era behov men vi utgår från befintligt upplägg.

Hör av dig till Camilla.ihse@ihsero.se så bokar vi in ett förutsättningslöst möte

Stresshantering : Följande kan till exempel läggas till i befintlig stresshanteringskurs (se under stresshanteringsfliken):

 • Mätning genom enkät av stressnivån före och efter kursen
 • Genomgång av AFS 2015:4, arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön
 • För ledare
  • Om aktivt lyssnande för t.ex. bättre relationer
  • Om tredelad målsyn
 • Konkreta verktyg
  • Hur kan vi till exempel arbeta med medarbetarsamtal, hur vi använder våra pauser och raster, enkäter och arbetsbeskrivningar för att förebygga stress

Mental träning

Effekterna för mental träning på arbetsplatsen kan vara många. Att träna mentalt är lika viktigt som den fysiska. Mental träning handlar om att må, fungera och prestera bättre!

Medarbetaren kan utveckla och förändra sina tankar och beteende genom mental träning. Det finns kanske ett behov av att medarbetarna vill öka sitt fokus, sin effektivitet, sin självkänsla eller kunna möta konflikter. Vad som helst så kan vi använda mental träning för att nå ett mål.