Enskilda samtal

Möjlighet finns att boka enskilda samtal. Samtalsmetodiken bygger på att skapa goda mänskliga möten med empati och respekt, där samtalet sker med hjärtat.

Kanske har du en önskan om att till exempel minska din stress eller känner att du inte får ihop ditt livspussel. Kanske du önskar att förändra något i ditt liv. Det kan vara att öka din självkänsla, klara presentationer på jobbet, våga ta konflikter, minska på sötsuget eller något annat där du önskar förändra tankar och/eller beteende för att nå ett önskat mål.

Upplägg: Vi träffas 5 gånger (rekommendation, men kan bli fler eller färre. Det avgör du). För 50 kr i tillägg kan du få med dig en personlig ljudinspelning på mental träning på vad just du behöver träna mer på för att nå ditt önskade mål.

Plats: Harmonigården, Nordmannavägen 2 Vellinge/Rängsand. För mer information www.harmonigarden.se

Pris: Samtal: 650 kr inklusive moms för 1 timme.

Betalning: Betalas med Swish till 1235468418. Skriv ditt namn i meddelanderaden. Anmälan sker via bokning nedan. Reservation/bekräftelse av din plats sker när betalningen är gjord. Kvitto utdelas vid första kurstillfället. Har ni inte swish så meddela mig detta så skriver jag ut en faktura med bankgironummer.

Betalningsvillkor: Om du lämnar återbud senare än 24 timmar så betalas inte avgiften tillbaka oavsett anledning.

Metodik: Samtalen bygger på samtalsmetodik enligt Hilmar Thor Hilmarsson som bygger sina samtal genoma känslomässig intelligens det vill säga att helt enkelt lyssna och ha tilltro att varje person har sina svar men att coachandet hjälper personen att själv komma fram till svaren. Som stress- och avspänningspedagog kan jag dela med mig av mina kunskaper för att få dig att förstå dina tankar och känslor. Att försöka strukturera sina tankar kan vara ett sätt att få sitt kaos i livspusslet att rätas ut.

Boka enskilda samtal