Enskilda samtal

Boka här

Målsättningen med enskilda samtal i mental träning handlar om att klienten upptäcker och utvecklar de inre resurser som behövs för att nå sina mål samtidigt som hen mår och fungerar bättre totalt sett i livet och på köpet får med sig verktyg och ett förhållningssätt för att på egen hand fortsätta utvecklas personligen och mot nya värdefulla mål.

Avstamp sker i den framtida målbilden och vi identifierar tillsammans framgångsrecepten.

Den mentala träningen integreras även i processen genom sina många användbara verktyg som är utformade för att göra direkt nytta i vardagen/träningen samt de mentala träningsprogrammen som med sin systematiska och evidencebaserade målprogrammering påskyndar dina önskvärda förändringar.

Kanske har du en önskan om att till exempel minska din stress eller känner att du inte får ihop ditt livspussel. Kanske du önskar att förändra något i ditt liv. Det kan vara att öka din självkänsla, klara presentationer på jobbet, våga ta konflikter, minska på sötsuget eller något annat där du önskar förändra tankar och/eller beteende för att nå ett önskat mål.

Upplägg: Vi träffas 3-10 gånger. Här ingår 1 personlig ljudinspelning på mental träning på vad just du behöver träna mer på för att nå ditt önskade mål.

Plats: Harmonigården, Nordmannavägen 2 Vellinge/Rängsand. För mer information www.harmonigarden.se

Pris: Samtal: 650 kr inklusive moms för 1 timme.

Betalning: Betalas med Swish till 1235468418. Skriv ditt namn i meddelanderaden. Anmälan sker via bokning nedan. Reservation/bekräftelse av din plats sker när betalningen är gjord. Kvitto utdelas vid första kurstillfället. Har ni inte swish så meddela mig detta så skriver jag ut en faktura med bankgironummer.

Betalningsvillkor: Om du lämnar återbud senare än 24 timmar så betalas inte avgiften tillbaka oavsett anledning.