Publicerad

För stressad för återhämtning

När jag möter människor som är stressade och jag frågar hur han/hon återhämtar sig får jag oftast svaret “det hinner jag inte, jag har så mycket att göra just nu”. Är det så att vi är för stressade och upptagna med att “göra” för att återhämta oss? Och ändå är det ju där vi måste börja. Det är där och då vi måste säga till oss själva att detta håller inte längre. Det är då vi behöver se om vi verkligen inte har något val eller vi väljer bort det som är bra för oss? Det är där vi behöver ställa frågor till oss själva “vilka är mina måsten”, “vilka är mina föreställningar att det ska vara på ett visst sätt”.  Väljer vi ofta bort det där som vi tycker är roligt och som vi känner att vi mår bra av?  Vet vi ens vad vi tycker är roligt längre?

Vi vet att stressade människor tappar bort långsiktighet och blir istället kortsiktiga och impulsiva. Resultatet? Så småningom försvinner kreativitet, motivation och energi.

Det är inte bara den enskilda människan som prioriterar bort återhämtning. Så gör även organisationer. Stressade organisationer fattar kortsiktiga och impulsiva beslut med sikte på att lösa något snabbt. Ibland behövs så klart även det men organisationen behöver vara medveten om att om man vill ha sina medarbetare kreativa, motiverade, effektiva och fokuserade så behöver det finnas tid för återhämtning. En medarbetare som alltid är tillgänglig och har högre krav än de resurser som behövs leder nödvändigtvis inte till något bra.

Våra elitidrottare vet redan detta. Ska man prestera på topp så krävs återhämtning både fysiskt och mentalt.

Jag tror på långsiktighet. Jag tror på visioner och mål som leder till visionen. Jag tror det handlar om vilka prioriteringar som vi tar utefter våra mål och vår vision.  Det gäller både individen och organisationen.

Publicerad

Stressade ledare är inget hållbart ledarskap

Stressade ledare är inget hållbart ledarskap…Varför detta påstående?

Vi kommer inte ifrån att en stor del av våra liv spenderar vi på arbetet. Vi kommer inte heller ifrån att en organisation leds och består av människor.  Är du som ledare eller medarbetare i långvarig stress så kommer detta också påverka kollegorna runt omkring dig. Stressade medarbetare ger en stressad organisation och en stressad organisation ger stressade medarbetare. En ond cirkel alltså. En stressad ledare utan medvetenhet om att han/hon är stressad (utan självkännedom) kommer att bli mer impulsiv, få svårare att ta genomtänkta beslut och få svårt med att planera. Dessutom kan en stressad person bli orolig, rastlös och frustrerad. Allt detta sker biologiskt då hjärnan tror att du är under hot och vill antingen fly eller gå i kamp och vår pannlob som hjälper oss att fatta beslut och planera fungerar inte på samma sätt under stress. Allt detta skulle kunna resultera i att stressade ledare skyndar på organisationen genom att det ska gå snabbt och gärna ha många projekt igång samtidigt.  

Som ledare behöver du därför lära känna dig själv. Först och främst för att du själv ska vara hållbar och samtidigt som ett plus, bli effektiv genom att lägga fokus på rätt saker. Men också för att du ska få ett hälsosamt, motiverat och effektivt team.   Visste du att dina invanda tankemönster kan få dig att känna stress? Till exempel om du tycker konflikter är obehagliga (obehagkänslor framkallar stress) så kommer du troligtvis undvika dessa till varje pris. Men då kan du få ångest (stress) för att du inte tog tag i problemet. Lösningen är istället att  möta rädslan och acceptera att den är där. Att förstå och kunna sätta ord på sina känslor är en del av det vi kallar för EQ (emotionell intelligens) vilket har visat sig att det är en bra stressbuffert och en mer välmående och tydlig ledare.

Så vad är ett hållbart ledarskap? Enligt mig så handlar det om tre saker

  1. Förståelse– Att förstå hur människor och du själv fungerar i stress.  Du måste förstå i vilka situationer du kommer i stress och  vilka verktyg du behöver ta till för att inte bli stressad. Denna kunskap har du hjälp av när du lär känna dina medarbetare. Du kommer förstå mer vad som är vad och vad du behöver göra för att skapa ett hälsosamt team
  2. Fokus– Som ledare (o medarbetare) behöver du förstå och veta vad du lägger dina tankar på. Var är ditt fokus? Lägger du mest energi och fokus på det du inte kan påverka runt omkring dig? Eller lägger du ditt fokus på det du kan påverka mest, nämligen dig själv? Och hur låter din inre dialog? Är du snäll mot dig själv? Att ha en vision och tydliga mål är vi duktiga på i företag men hur har du det privat? Hur många gånger sätter vi oss ner för att ta reda på vår egen vision och mål. Är vi på rätt plats i organisationen? Detsamma gäller fokus på arbetsuppgifter. Att prioritera rätt och inte lägga ner tid på det som inte är viktigt. Så att fokusera rätt i sitt inre och i sin yttre omgivning är något som man bör reflektera över i bland.
  3. Förebyggande blir Framtid– Att förstå att det du förebygger nu blir din framtid. Och att den enda som du vet du kan påverka till 100 % är du själv. Din förståelse om din stress kommer göra att du inser hur viktig återhämtning är för att bli hållbar. .

När vi väl förstår, sätter rätt fokus på våra livsmål såsom god hälsa, relationer och meningsfull sysselsättning så har vi också möjlighet att förebygga det som blir vår egen framtid.

Läs mer om kursen som kan hållas för medarbetare och ledare ute på företag här https://ihsero.se/mental-traning/

Läs mer om hållbart ledarskap i Företagande.se https://www.foretagande.se/ledarskap/hallbart-ledarskap-och-javlar-anamma/

Publicerad

Varför är det så känsligt att vara känslig?

“Var inte så känslig”. Någon av er som känner igen detta? Att någon sagt så till dig? Eller till en vän eller till ditt barn?

En mening som är så kort men som ändå kan innehålla så mycket dömande. En mening som säger: Att det inte är ok att vara känslig. Att jag vet bättre än du. Det du är känslig över är inte jag känslig över så du har fel och jag har rätt. Eller?

En person som vi uppfattar som känslig tar in mycket fler intryck. Det är inte bara ett rum med människor och möbler. Det är så mycket mer. En känslig person är medveten om stämningen, om luften är frisk eller instängd eller tankar om vilka personligheter som finns i rummet.  Detta gör att den som är känslig tar in så mycket intryck att han/hon också lättare blir kognitivt trött.

I boken “Den högkänsliga människan” av Elaine N. Aron skriver att personer som är “känsliga” har en nedärvdhet för detta personlighetsdrag. Personlighetsdraget har varit en fördel rent evolutionärt genom att ungefär 15-20% av en population behöver ha en särskild uppmärksamhet på fara och nya matmöjligheter.

Vad var dina föräldrars attityd till din känslighet? Hur agerar de personer runt omkring dig om din känslighet? Har du barn som är känsliga? Hur agerar omvärlden på det? Är det fel att vara känslig? Är det viktigare att vara tuff och hård?

Och framförallt om du eller någon i din omgivning är en känslosam person. Har du accepterat detta? Och är du icke-dömande?

Här kan du läsa mer om högkänsliga personer i samband med utmattning och stress.

7 saker en högkänslig person behöver för att må bra