Ledarskap

En incident har hänt…en trakasseri eller en konflikt…

En incident har hänt. En trakasseri…en konflikt…Detta kommer till din kännedom. Som chef eller HR ligger nu ärendet på ditt bord. Du har hört en sida av historien. Var är dina känslor nu? Blir du upprörd? Arg? Eller har du förmågan att lugna dig? Att observera, lyssna och se incidenten objektiv? Jag är säker på …

En incident har hänt…en trakasseri eller en konflikt… Läs mer »

Företag har en central roll för att skapa förutsättningar för välmående

Hur stor tid lägger ni som företag fokus på välmåendefrågan? Hur många projekt eller stående punkter på agendan har ni internt för att lyfta frågan kring psykosociala frågor? Och finns insikten i företaget om hur otroligt viktigt det här är om ni vill ha G L A D A medarbetare, ett attraktivt företag, medarbetare som …

Företag har en central roll för att skapa förutsättningar för välmående Läs mer »

6 tips på hur du kan skapa bättre relationer med dina medarbetare

ad händer när chefer försvinner in i sitt arbete helt och hållet och tappar bort medarbetarfokus? Orsaker som för många arbetsuppgifter, för många anställda, otydlig riktning så att man lägger tid och energi på fel saker eller att man helt enkelt är en prestationsmänniska totalt uppslukad av sitt arbete. Vad kan resultatet bli? Ja, som …

6 tips på hur du kan skapa bättre relationer med dina medarbetare Läs mer »

Ledare, undvik de vanligaste misstagen när du har samtal med din medarbetare

Att hålla i samtal är något som en chef gör många gånger med olika syften. En del är utvecklande och en del är svårare. Som senior HR har jag hört och varit med om många samtal som inte fungerat och delar därför med mig av några av de vanligaste misstagen du bör undvika. Ett samtal är ett …

Ledare, undvik de vanligaste misstagen när du har samtal med din medarbetare Läs mer »

Kommande trenden är att du (medarbetaren) är i fokus

I ett företag med enbart resultatorienterat motivationsklimat har mer fokus på resultat i pengar och försäljningssiffror och ser framgång om företaget har bättre resultat i förhållande till andra. Ledarskapet bygger ofta på kontroll där medarbetarna får till sig vilka arbetsmål som gäller. Här finns inget utrymme för varken ändringar eller egna förslag till lösningar. Risken …

Kommande trenden är att du (medarbetaren) är i fokus Läs mer »

Stressade ledare är inget hållbart ledarskap

Stressade ledare är inget hållbart ledarskap…Varför detta påstående? Vi kommer inte ifrån att en stor del av våra liv spenderar vi på arbetet. Vi kommer inte heller ifrån att en organisation leds och består av människor.  Är du som ledare eller medarbetare i långvarig stress så kommer detta också påverka kollegorna runt omkring dig. Stressade …

Stressade ledare är inget hållbart ledarskap Läs mer »