Vad kan organisationen “vinna” på att ta sig tiden?

Tänk om det är så att tiden inte räcker till för att organisationen ska hinna arbeta förebyggande mot stressrelaterad ohälsa? Tänk om det är så att organisationen prioriterar enbart utifrån kortsiktiga och resultatorienterade mål? Första utmaningen är den upplevda bristen på tid. Tiden vi uppfattar…

Kommande trenden är att du (medarbetaren) är i fokus

I ett företag med enbart resultatorienterat motivationsklimat har mer fokus på resultat i pengar och försäljningssiffror och ser framgång om företaget har bättre resultat i förhållande till andra. Ledarskapet bygger ofta på kontroll där medarbetarna får till sig vilka arbetsmål som gäller. Här finns inget…