Ett anställningsavtal är ett avtal mellan dig som arbetsgivare och den anställde. Anställningsavtalet kan vara muntligt men anställningsvillkoren måste du lämna skriftligt. Ett anställningsförhållande äger rum så fort ett avtal om arbete inträffat. Att upprätta ett fullständigt anställningsavtal skriftligt kan därför vara lämpligt för både dig och den anställde. I anställningsavtalet framgår de villkor och regler som den anställde och du som arbetsgivare har kommit överens om och som skall gälla under anställningstiden. Observera att du har informationsplikt som innebär att ett anställningsavtal eller väsentliga delar av villkoren måste lämna senast 1 månad efter att den anställde börjat arbeta. (gäller ej för arbete kortare än 3 veckor). Informationsplikten gäller även under anställning om något förändras i avtalet. Här kan du hitta en mall för anställningsavtal.

Tystnadsplikt och lojalitetsplikt ingår i ett anställningsavtal. Men man kan som arbetsgivare förtydliga vad det innebär. Till exempel en bilaga om konkurrensförbud så att det inte råder några tveksamheter.

Är du bunden av ett kollektivavtal eller ett hängavtal så måste du ta hänsyn till de reglerna. Ett anställningsavtal är nämligen ogiltigt om det innehåller villkor som är sämre än de villkor som framgår av ett kollektivavtal som arbetsgivaren är bunden av.

Huvudregeln är att en anställning gäller tillsvidare om ni inte har avtalat något annat. Avtal om tidsbegränsad anställning kan träffas för:
   1. för allmän visstidsanställning,
   2. för vikariat, och
   3. för säsongsarbete. Lag (2019:528).

Avtal får även träffas om tidsbegränsad provanställning, om prövotiden är högst sex månader. Läs mer här om anställningsformer

Anställningsavtalet skall skrivas under av både den anställde och arbetsgivaren och dessa skall erhålla ett exemplar var av avtalet.

Länkar

Lagen (1982:80) om anställningsskydd