8 veckors kurs Hitta rätt inre fokus!

Vi träffas varannan vecka under 8 veckor och ökar vår självmedvetenhet, hitta rätt inre fokus och ta fram det du brinner för, det du motiveras av och hur du kan få fram din bästa prestation genom att stärka förmågan att fokusera oavsett vad som händer runt omkring dig.  Hur kan vi träna upp vår förmåga att fokusera? Hur kan vi minska nervositet eller frustration? Hur ska vi tänka när vi pratar målbilder? Och hur når vi dom?

Du kommer stärka din motivation, emotionella intelligens, förtydliga dina målbilder, öka din prestationsförmåga, effektivitet och samtidigt lära dig hur du kan återhämta dig och vara hållbar.

Du utmanas och tränar hjärnan med fakta, gruppövningar, upplevelsebaserade inlärningar och hemuppgifter.  Vi kommer vid varje träff också pröva på olika mindfulnessövningar, avslappning- och avspänningsövningar samt visualiseringsövningar.

Här blandas prestationspsykologi, stresspedagogik och mental träning (enligt Lars Uneståhl)

Kursinnehåll:

  • Du får lära dig vad stress är i form av nervositet, oro, frustration m.m. är och hur detta påverkar din kropp och hjärna och prestation (självbildsträning)
  • Du får en förståelse hur tankar, känslor och handling påverkar varandra och hur dina tankemönster är -en del av emotionell intelligens (självbildsträning och emotionell intelligens)
  • Du får lära dig metoder för hur du kan träna upp din förmåga att fokusera,minska nervositeten i olika situationer, hitta din motivation och slutligen hur du kan återhämta dig och på det sättet bli mer effektiv och samtidigt hållbar som människa. (självbildsträning)
  • Du tar del av verktyg hur du kan ta fram dina egna vision och mål (målbildsträning)
  • Genom dina egna önskemål och mål kan träna din hjärna till att påskynda processen att nå dit du vill  (målbildsträning)

Tillägg för ledarna i företag:

  • Vårt ansvar som ledare inom hälsa– Balansen mellan krav och resurser och vi går igenom AFS:2015:4
  • Lyssna och lär känna dina medarbetare-Hur vi kan lära oss aktivt lyssnande och vikten av förtroende
  • Våra medarbetarsamtal-Personliga utmaningar och motivation

Kurslängd: 4 tillfällen á 4 timmar, varannan vecka minst 4 och max 12 deltagare. Tillägg för ledarna träffas vi ytterligare 2 tillfällen á 3 timmar

Målgrupp: Kursen vänder sig till alla som är nyfikna på hur man gör för att må och fungera bättre i sin vardag och är beredda på att jobba med sig själv och ta små steg till ett mer välfungerande liv. Den innefattar hemuppgifter som är ett viktigt verktyg för att komma framåt i processen. För dig som ledare innebär det en förståelse för hur du kan bli mer hållbar som ledare samtidigt som du kan driva ett team framåt med förtroende och motivation som ledord.

Mål: Målet är att du ska öka din självkännedom och få verktyg för hur du genom att lägga fokus och energi på rätt saker i ditt liv kommer spara energi och samtidigt få en hållbar hälsa.

Metodik: Kursen bygger på både upplevelsebaserad inlärning så som praktiska gruppövningar och enskilda övningar, blandat med te