Varför är det bra med mindfulness?

Mindfulness som står för ”medveten närvaro” eller att vara närvarande i nuet tränar du hjärnan till att rikta uppmärksamheten på det du vill och behålla den där. Du tränar hjärnan att förhålla dig till saker och situationer så som dom är.

Mindfulness är framtaget av den amerikanska professorn i molykolärbiologi John Kabat Zinn. Han tog fram ett program (MBSR eller mindfulnessbaserad stressreduktion) som är inspirerad av österländsk buddistisk meditation men som samtidigt har västerländsk forskning bakom sig.

När du tränar mindfulness observerar du till exempel ditt andetag eller dina nuvarande tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser som kommer  utan att döma eller värdera.

Forskning visar att dom som tränar mindfulness har bland annat:

 • Ökat sitt fokus-Genom att öka fokus eller koncentrationsförmåga kan vi lättare hantera och sortera alla de intryck som vi matas med idag. Vi har en hjärna som evolutionärt är väldigt gammal och anpassad till ett liv som jägare, samlare och fiskare med ett leverne med väldigt få intryck. Intrycken vi har idag kan göra oss kognitivt trötta. Då behöver vi hjälpa hjärnan att återhämta sig och fokusera på rätt saker.
 • Öka din kroppskännedom– Vi blir bättre på att lära känna vår kropp och vi blir medvetna om tidiga stressignaler
 • Öka din medkänsla: Forskning har visat att medkänsla till sig själv och andra  ökar. Medkänsla till sig själv är motsatsen till vår självkritik som inte får lika stort utrymme.
 • Minska din stress, oro och förbättrat sömnen– Genom att vi tränar hjärnan att vara här och nu så minskar vi oron för framtiden och ångest för det som varit vilket kan göra oss stressade.
 • Gått från reaktion till reflektion-Istället för att reagera utifrån invanda  tankemönster och gå på “autopilot” kommer vi lättare att kunna stanna upp och ha möjlighet att välja att tänka eller handla på annat sätt eftersom vi ökar medvetenheten om oss själva
 • Öka din glädje, positivitet och lugn– Forskning har visat att vi går från irritation, ilska, sorg till mer glädje, positivitet och lugn i livet.
 • Återhämtar sig-Vi upplever att vi får mer energi
 •  Stärker fysiskt
  • Hjärtat slår lugnare
  • Andningsfrekvens minskar (syrekonsumtionen sjunker)
  • Stärker immunförsvar (på sikt)
  • Ökar den grå substansen i frontala loben och hippocampus, de delar som hjälper oss att lugna oss själva och förbättra minnet

Lämna en kommentar