Vad tänker du när du läser Growth Mindset?

Häromdagen när jag googlade runt och läste om mental träning fastnade jag för något som flashade förbi, nämligen ”Growth Mindset”. Ibland kan jag verkligen få en wow-känsla för ett ord eller en mening som på något sätt träffar en direkt. Känner ni igen det? Innan jag läste vidare vem som kommit fram till begreppet och betydelsen av det var det en pricksäker sammanfattning av vad som levereras från Ihsero-utveckla ditt mindset. Ett mindset där vi är öppna för att utvecklas mot ens fulla potential-att bli sitt bästa jag för sitt välmående, prestation och motståndskraft.

För vi behöver inse att vi har en plastisk (föränderlig) hjärna. Vi kan påverka den mer än vad vi tror. Vi kan påverka vad vi uppfattar och upplever. Genom att se det skapar det samtidigt oändliga möjligheter för oss.

Kan vi då verkligen bli vad som helst och vem som helst? Vi föds med olika gener och förutsättningar men många gånger kan det vara så att vi har hört allt för ofta en massa egenskaper bra eller dåliga och begränsningar som vi tagit till oss och trott på utan att ifrågasätta. Om du är beredd på att jobba för det så kan du nå din fulla potential oavsett förutsättningar. Det kan du göra genom att öka insikter om dig själv och jobba med ditt självledarskap genom mental träning.

Med en lång erfarenhet inom HR och certifierad inom tre olika personlighetstester

har jag alltid haft svårt med att tester talar om för dig att ”du är si och du är så”. Hur man gör återkopplingen är därför så viktig. Du ”kan vara” men du ”är” inte. Risken det innebär är att vi sätts i olika fack och fastnar där. Ta till exempel boken ”Omgiven av idioter” som blev en bestseller just eftersom den var så kategorisk och jag tänker att vår hjärna gillar att strukturera, kategorisera, sätta oss i fack, ställa diagnoser osv. Kanske var jag en av dom få som inte fastnade för den. Jag vill i alla fall tro på att det finns mer än så.

”You have the power of your mind-not outside events. Realize this and you will find strength” Marcus Aurelius.

För att du ska nå välmående (wellbeing), prestera på topp (performance) och ha motståndskraft (resilience-böja sig för vinden men inte knäckas) så handlar det om ditt mindset. Är det inte precis det här parametrarna som du som individ behöver i ditt liv? Och är det inte precis det som företagen letar efter i en rekrytering? Att vi ska tro på vår förmåga och på oss själva, ha målfokus, kunna prestera utifrån vår fulla potential, emotionell intelligens, en tro på att det är möjligt, en förmåga att hantera motsättningar, utmaningar och motstånd. Det är detta som Ihsero mäter i testverktyget MTQ. och kan utveckla hos dig som individ, teamet och företaget.

Så då går vi över till den förklaring som Carol Dweck har skrivit om. Carol Dweck är professor i psykologi vid Stanford University med fokus på forskning inom motivation, utveckling och personlighet. Hon menar på att det finns ett ”fixed mindset” och ”growth mindset”. Har du ett fixed mindset tror du att grundläggande förmågor, talanger är fasta egenskaper och går inte att förändra medan i ett growth mindset kan förmågor utvecklas genom ansträngning och uthållighet trots motgångar.

Ja det verkar som vi är på samma spår men att jag har tolkat in mer i ordet. Oavsett så har jag en övertygelse om att vi alla kan, om vi vill, utveckla vårt mindset för att nå ökat välmående, bättre prestationer och öka vår motståndskraft när vinden blåser hårt.

Lämna en kommentar