Stressade ledare är inget hållbart ledarskap

Stressade ledare är inget hållbart ledarskap…Varför detta påstående?

Vi kommer inte ifrån att en stor del av våra liv spenderar vi på arbetet. Vi kommer inte heller ifrån att en organisation leds och består av människor.  Är du som ledare eller medarbetare i långvarig stress så kommer detta också påverka kollegorna runt omkring dig. Stressade medarbetare ger en stressad organisation och en stressad organisation ger stressade medarbetare. En ond cirkel alltså. En stressad ledare utan medvetenhet om att han/hon är stressad (utan självkännedom) kommer att bli mer impulsiv, få svårare att ta genomtänkta beslut och få svårt med att planera. Dessutom kan en stressad person bli orolig, rastlös och frustrerad. Allt detta sker biologiskt då hjärnan tror att du är under hot och vill antingen fly eller gå i kamp och vår pannlob som hjälper oss att fatta beslut och planera fungerar inte på samma sätt under stress. Allt detta skulle kunna resultera i att stressade ledare skyndar på organisationen genom att det ska gå snabbt och gärna ha många projekt igång samtidigt.  

Som ledare behöver du därför lära känna dig själv. Först och främst för att du själv ska vara hållbar och samtidigt som ett plus, bli effektiv genom att lägga fokus på rätt saker. Men också för att du ska få ett hälsosamt, motiverat och effektivt team.   Visste du att dina invanda tankemönster kan få dig att känna stress? Till exempel om du tycker konflikter är obehagliga (obehagkänslor framkallar stress) så kommer du troligtvis undvika dessa till varje pris. Men då kan du få ångest (stress) för att du inte tog tag i problemet. Lösningen är istället att  möta rädslan och acceptera att den är där. Att förstå och kunna sätta ord på sina känslor är en del av det vi kallar för EQ (emotionell intelligens) vilket har visat sig att det är en bra stressbuffert och en mer välmående och tydlig ledare.

Så vad är ett hållbart ledarskap? Enligt mig så handlar det om tre saker

  1. Förståelse– Att förstå hur människor och du själv fungerar i stress.  Du måste förstå i vilka situationer du kommer i stress och  vilka verktyg du behöver ta till för att inte bli stressad. Denna kunskap har du hjälp av när du lär känna dina medarbetare. Du kommer förstå mer vad som är vad och vad du behöver göra för att skapa ett hälsosamt team
  2. Fokus– Som ledare (o medarbetare) behöver du förstå och veta vad du lägger dina tankar på. Var är ditt fokus? Lägger du mest energi och fokus på det du inte kan påverka runt omkring dig? Eller lägger du ditt fokus på det du kan påverka mest, nämligen dig själv? Och hur låter din inre dialog? Är du snäll mot dig själv? Att ha en vision och tydliga mål är vi duktiga på i företag men hur har du det privat? Hur många gånger sätter vi oss ner för att ta reda på vår egen vision och mål. Är vi på rätt plats i organisationen? Detsamma gäller fokus på arbetsuppgifter. Att prioritera rätt och inte lägga ner tid på det som inte är viktigt. Så att fokusera rätt i sitt inre och i sin yttre omgivning är något som man bör reflektera över i bland.
  3. Förebyggande blir Framtid– Att förstå att det du förebygger nu blir din framtid. Och att den enda som du vet du kan påverka till 100 % är du själv. Din förståelse om din stress kommer göra att du inser hur viktig återhämtning är för att bli hållbar. .

När vi väl förstår, sätter rätt fokus på våra livsmål såsom god hälsa, relationer och meningsfull sysselsättning så har vi också möjlighet att förebygga det som blir vår egen framtid.

Läs mer om kursen som kan hållas för medarbetare och ledare ute på företag här https://ihsero.se/mental-traning/

Läs mer om hållbart ledarskap i Företagande.se https://www.foretagande.se/ledarskap/hallbart-ledarskap-och-javlar-anamma/

Lämna en kommentar