Splittrad uppmärksamhet kostar

Kanske har du någon gång suttit med mobiltelefonen i handen för att du ska svara på sms, barnen ropar, det ringer på dörren, maten står på spisen, tankar på hur du ska lösa problemet på jobbet och logistiken för nästkommande dag osv. Då kan i alla fall jag känna att hjärnan går på högvarv och jag försöker febrilt välja vad som ska uppmärksammas först.

I vårt moderna samhälle är det också vanligt att vi ständigt är uppkopplade till olika informationsflöden via mobiltelefon, mejl och sociala medier, vilket gör att du idag är mer utsatt fö distraktioner som pockar på hjärnans uppmärksamhet.

Sissela Nutley, hjärnforskare, har beskrivit det som att mobiltelefoner lockar dina emotionella drivkrafter som nyfikenhet, rädsla eller strävan efter belöning och du är i ständig beredskap för något som kanske kommer att hända. Digitaliseringen har också gjort det svårare för människan att ta naturliga pauser för hjärnan och det har visat sig att vuxna har försämrat sin förmåga att fokusera.

Hjärnan har begränsningar för hur mycket information den kan ta in och antal händelser den kan hålla i medvetandet och har därför inte möjlighet att uppmärksamma allt i omgivningen. Det kan göra att splittrad uppmärksamhet är en källa till stress eftersom det blir för mycket intryck, både medvetet och omedvetet. Det blir en kognitiv (tankemässig) överbelastning som kan göra hjärnan trött och energilös.

Så vad kan du göra?

  1. Försök att fokusera på en sak i taget genom att prioritera dina dagar.
  2. Lägg ifrån dig mobiltelefonen. Sitter du och väntar på något, står i kö eller annat så se om du faktiskt bara kan sitta där eller stå där utan att ta upp mobiltelefonen. Lägg in medvetna mobilpauser.
  3. Ta bort. Oftast är inte allt det där bråttom som man tror är bråttom. Stryk och ta bort från din lista.

Delar ur boken Optimera mera

Lämna en kommentar