Även om du inte upplever att du befinner dig i stress så är det inte säkert att det är hela sanningen. För om du inte vet vad eller vilka kroppsliga signaler du ska lyssna på är det inte säkert att du heller är medveten om du är i långvarig stress eller hur stressen har påverkat just dig.

Är du öppen för att utvecklas personligen, öka din självkännedom och ditt självledarskap? Vänta inte då tills stressymptomen visar sig. Var proaktiv och förebygg stressen.

Här är 3 bra anledningar att gå en stressutbildning:

  1. Du ökar självkännedom genom insikt och medvetenhet vilket är grunden till all personlig utveckling
  2. Du lär dig att förebygga stress eller minska stress. De positiva effekterna är lång minskad oro, frustration, bättre sömn, ökat fokus, ökad självkänsla, nya perspektiv och möjligheter.
  3. Du lär dig att styra dina tankar (kognitiv kontroll) och öka din emotionella kompetens (emotionell intelligens-EQ) som får dig att hålla dig lugn i stressade situationer och bli tydligare i din kommunikation. Det kan i sin tur förbättra dina relationer, öka prestationer och effektivitet. Effekter som är bra för dig själv, dina relationer och arbetet.

Varför inte pröva att ligga på plus gällande din hälsa?

Läs mer om Ihseros Stresshanteringskurs HÄR