Mental träning handlar om att träna dina tankar på ett målinriktat sätt. Det kommer hjälpa dig att må och prestera bättre, utnyttja din mentala kapacitet på ett bättre sätt samt förebygga och motverka stress). Till skillnad från fysisk träning är mental träning en sorts ansträngningslöshet. Genom mindre ansträngning blir du mer effektiv genom att du lägger energi på rätt saker. Metoden har sitt ursprung i idrottsvärlden, där idrottare började träna mentalt för att klara av den hårda pressen (stress) i samband med tävlingar.

Syftet är att förstärka önskade tankar och beteenden genom avslappning och positiva budskap utifrån din målbild. För att jobba med mental träning behöver du först ha tränat tex  mindfulness och/eller avslappning.  Det är i ett avslappnat tillstånd du är mer mottaglig för den målinriktade träningen där du skapar visualiseringar (bilder) och affirmationer (ord) som skapar nya tankar.

I mental träning blir du också medveten om dina visioner, livsmål och dina resurser och förmågor dvs din potential och hur du kan utveckla dom.

Mentala färdigheter kan tränas upp och förbättras vid regelbunden övning. Det kan leda till att öka din till exempel :

  • självkänsla och självförtroende
  • hantera svårigheter och utmaningar
  • förmågan att hantera människor och konflikter
  • kreativitet
  • fokus/koncentration
  • förutsättningar att uppnå sina livsmål
  • glädje och positivitet
  • effektivitet
  • prestation
  • klara påfrestade situationer

Hör av dig om du vill träna mental träning. Skicka ett mail till camilla.ihse@ihsero.se Den mentala träningen ingår genomgående i föreläsningar, workshops och distanskurser.