Tänk om det är så att tiden inte räcker till för att organisationen ska hinna arbeta förebyggande mot stressrelaterad ohälsa? Tänk om det är så att organisationen prioriterar enbart utifrån kortsiktiga och resultatorienterade mål?

Första utmaningen är den upplevda bristen på tid.

Tiden vi uppfattar är subjektiv och om vi är uppslukade och fokuserade på något så uppfattar vi att tiden går fortare än om vi inte gör något alls. Jag skulle vilja tro att när vi känner oss stressade så tycker vi att det inte finns tillräckligt många timmar på dygnet. När vi är i stress så är kroppen och hjärnan fokuserad på att överleva och vi kan få en uppfattning om att tiden går fort. Därmed kan det kännas omöjligt att trycka in något mer i det som redan är planerat. Men det är där som prioriteringar kommer in. Ta bort något för att lägga till något annat som är bättre för er och organisationen. Är organisationen i stress, kommer vi ha svårare för att prioritera långsiktigt eftersom den del av hjärnan som vi behöver under prioriteringar fungerar inte optimalt i stress. Därför måste ni medvetet ta kommandot och fundera på om ni behöver prioritera om. 

Andra utmaningen är att se den ekonomiska vinningen. 

Kanske är det svårare att se de indirekta parametrarna som kan leda till sämre resultat i förlängningen. Mänskliga parametrar som är svåra att mäta i siffror. Och det är inget konstigt. Vi människor fungerar precis så. Vår hjärna är programmerad att vilja ha omedelbara belöningar och därför upplevs långsiktiga och framtida belöningar som mindre attraktiva. Ibland kan jag dock undra om kortsiktiga vinster får dominera på bekostnad av långsiktiga där man tar hänsyn till samtliga kostnader.  Psykosociala påfrestningar som konflikter på jobbet, en chef som inte fungerar eller löpande omorganisationer kan leda till trötta hjärnor och sämre prestationsförmåga och effektivitet. Dessutom orsakar sjukskrivningar – kortare eller längre – inte bara extra kostnader som är relaterade till individen utan till hela organisationen. Bland annat med tanke på det här kan det vara värdefullt för ett företag att investera i de förebyggande möjligheterna som finns för att få en fungerande organisation.

Vad kan organisationen “vinna” på att ta sig tid och arbeta förebyggande för att stärka medarbetares och chefers sociala, kognitiva och emotionella resurser?

Bland annat kan det leda till ökad:

  • Effektivitet
  • Optimala prestationer
  • Minskade sjukskrivningar
  • Ökat fokus
  • Ökat ansvarskänsla
  • Minskade konflikter

Allt det (och mycket mer) kommer i förlängningen leda till bättre ekonomiska resultat och dessutom en bra psykosocial arbetsmiljö.

Så frågan är: Vågar ni satsa på att arbeta med indirekta parametrar för att öka direkta långsiktiga resultat? Om svaret är ja då är det dags att börja prioritera och medvetet ta er tiden!

Jag arbetar gärna förebyggande tillsammans med er.  Hör av er till Camilla.ihse@ihsero.se och beskriv vilka behov ni har, så tar jag kontakt med er och vi ser om jag kan uppfylla det ni efterfrågar. 

Läs mer om vägledning till föreskrifter om social och organisatorisk arbetsmiljö här.