För stressad för återhämtning

När jag möter människor som är stressade och jag frågar hur han/hon återhämtar sig får jag oftast svaret “det hinner jag inte, jag har så mycket att göra just nu”. Är det så att vi är för stressade och upptagna med att “göra” för att återhämta oss? Och ändå är det ju där vi måste börja. Det är där och då vi måste säga till oss själva att detta håller inte längre. Det är då vi behöver se om vi verkligen inte har något val eller vi väljer bort det som är bra för oss? Det är där vi behöver ställa frågor till oss själva “vilka är mina måsten”, “vilka är mina föreställningar att det ska vara på ett visst sätt”.  Väljer vi ofta bort det där som vi tycker är roligt och som vi känner att vi mår bra av?  Vet vi ens vad vi tycker är roligt längre?

Vi vet att stressade människor tappar bort långsiktighet och blir istället kortsiktiga och impulsiva. Resultatet? Så småningom försvinner kreativitet, motivation och energi.

Det är inte bara den enskilda människan som prioriterar bort återhämtning. Så gör även organisationer. Stressade organisationer fattar kortsiktiga och impulsiva beslut med sikte på att lösa något snabbt. Ibland behövs så klart även det men organisationen behöver vara medveten om att om man vill ha sina medarbetare kreativa, motiverade, effektiva och fokuserade så behöver det finnas tid för återhämtning. En medarbetare som alltid är tillgänglig och har högre krav än de resurser som behövs leder nödvändigtvis inte till något bra.

Våra elitidrottare vet redan detta. Ska man prestera på topp så krävs återhämtning både fysiskt och mentalt.

Jag tror på långsiktighet. Jag tror på visioner och mål som leder till visionen. Jag tror det handlar om vilka prioriteringar som vi tar utefter våra mål och vår vision.  Det gäller både individen och organisationen.