Kursbibliotek

Nedan hittar du nuvarande webkurser. Kontakta oss om du och/eller dina medarbetare vill ta en kurs direkt här på Ihsero eller föra över den till era lärosystem. För dig som är privatperson har kursen under 3 månader.

Webkurserna går du självständigt när du vill och har support via mail.

Har du frågor eller funderingar kring utbildningarna kontakta oss på admin@ihsero.se

Registrerad
vision, mission, goal-2372177.jpg

Coacha medarbetare till framgång-webkurs

Registrerad
tin can, speak, talk-238488.jpg

Coachande samtal-webkurs

Registrerad
clock, time, alarm clock-650753.jpg

Effektivisera tiden-webkurs

Registrerad

Fokusera bättre-webkurs

Registrerad
board, chalk, business-3695073.jpg

Guide för problemlösning-webkurs

Registrerad
morning, sunrise, woman

Hitta din drivkraft-webkurs

Registrerad
guy, man, people-2617866.jpg

Kränkande särbehandling-webkurs

Registrerad
jetty, woman, sitting-1834801.jpg

Lär dig reglera spänningar-webkurs

Registrerad
business, plan, tree-2987962.jpg

Lär dig sätta mål för välmående och prestationer-webkurs

Registrerad
student, typing, keyboard-849822.jpg

Leda i förändring-webkurs

Registrerad
virtual learning, online, learn-5550480.jpg

Leda på distans-webkurs

Registrerad
ferris wheel, amusement park, ride-2575709.jpg

Livshjulet i balans-webkurs

Registrerad

Mångfald på arbetsplatsen-webkurs

Registrerad

Minska stress del 1 Medveten andning-webkurs

Registrerad
training, rmuscles, back-828741.jpg

Minska stress del 2 Spänn av i dina muskler!-webkurs

Registrerad
girl, sunset, atmospheric-1287375.jpg

Minska stress del 3 Känslor-webkurs

Registrerad
entrepreneur, creativity, innovation-4784289.jpg

Minska stress del 4 Tankar-webkurs

Registrerad
woman, face, bullying-2696408.jpg

Missbruk på arbetsplatsen-webkurs

Registrerad
signpost, wood, yes-973992.jpg

Motivera teamet med positiv förstärkning-webkurs

Registrerad
man, grass, lying-1867800.jpg

Om arbetsanpassning (rehab)-webkurs

Registrerad
meeting, brainstorming, business-594091.jpg

Övrigt: Diskussionsunderlag

Registrerad

Prova på mindfulness-webkurs

Registrerad
happiness, joy, fresh air-1866081.jpg

Skapa positiva tankar-webkurs

Registrerad
woman, silhouette, sunset-570883.jpg

Stärk självkänslan-webkurs

Registrerad
laptop, woman, education-3087585.jpg

Stressmanagement för chefer-webkurs

Registrerad
handshake, agreement, businessmen-5768632.jpg

Tillitsbaserat ledarskap-webkurs

Registrerad
soap bubble, crystals, ice crystals-1959327.jpg

Utveckla Growth mindset

Registrerad
people, girls, women-2557396.jpg

Utveckla teamet och höj prestationsförmågan-webkurs