GDPR

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Kom igång

I den här kursen får du en övergripande förståelse för vad GDPR (General Data Protection Regulation) är. En dataskyddsförordning som alla organisationer behöver följa och som handlar om hur man kan använda personuppgifter på ett integritetsvänligt sätt. Vill du fördjupa dig i frågan så rekommenderas en fördjupningskurs inom GDPR eller läs mer på Intigritetskyddsmyndigheten.