meeting, brainstorming, business-594091.jpg

Övrigt: Diskussionsunderlag

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Kom igång

Här hittar du som chef övergripande stöddokument för diskussion kopplat till ett urval av onlinekurserna. Något du kan använda dig av i arbetsplatsmöten för din avdelning som stöd. Du kan använda det i samband med att personalen själv genomgått en kurs eller i situationer där ni valt att enbart gå igenom innehållet muntligt. Det är frivilligt hur underlaget används och det är enbart tänkt som ett stöd och något att utgå ifrån och ersätter inte innehållet i kurserna. Ett tips är till dig som håller i mötet att själv först gå onlinekursen som förberedelse.