Från prestationsångest till optimal prestationsförmåga

Har du någon gång i ditt liv varit nervös, känt dig osäker eller varit självkritisk innan du ska utföra en prestation?

Vad beror det på? Andras dömande? För svår utmaning? För lite kompetens?

Det behöver inte vara något problem så länge det är kort och övergående och inte allt för kritiskt mot sig själv. Nästa fråga är. Känner du det ofta? Varje gång du ska prestera? Och framförallt pågår de negativa tankarna lång tid före och kanske även efteråt?

Vad kan resultatet bli om du svarar ja till några av frågorna ovan? Jo, det kan medföra till sämre prestationer eftersom mental energi och kraft går till det man är stressad över och inte till själva utförandet.

Ett vetenskapligt experiment som visar hur mental stress kan påverka ens fysiska prestation genomfördes bland elitsimmare i Lund. De fick simma 200 meter så snabbt de kunde vid två skilda tillfällen. Vid första försöket utsattes de för psykologisk stress i form av uppgifter som förvillades av speglar samt ett färgtest där motstridig information skulle tolkas. Vid det andra försöket bestämdes att ingen stressexponering skulle göras. Resultatet visade att simmarna presterade sämre efter att ha utsatts för den psykologiska stressen. När simmarna INTE var utsatta för mental stress kom den ökade kortisolnivån till nytta för prestationen i bassängen, medan det i första försöket levererades en del av den mentala energin till stressexponeringen före.

Det innebär helt enkelt att om vi inte utsätter oss själva för ”mental stress” där våra negativa tankar och analyser inför prestationen kommer vi att OPTIMERA prestationerna. Häftigt eller hur?

Genom att förstå hur just du fungerar, bli medveten om dina tankemönster finns också möjligheten att förändra dina tankar och din mentala stress till att istället optimera dina prestationer. 

Här är 4 tips som kan hjälpa dig att gå från prestationsångest till prestationstopp: 

  1. SJÄLVTILLIT: Att ha tillit till sig själv är jätteviktig. Ens förmåga att lita på att ”Jag klarar det”. Det handlar om att vara sin bästa vän även om man möter motstånd, när något inte riktigt blev som man tänkt sig eller att våga ta risker. En lösning är att försöka tänka snälla tankar om sig själv (även om man upplever att man ljuger) och låta de negativa tankarna vandra fritt men låt dom bara passera objektivt
  2. AVSPÄNNING: Att träna avspänning i form av avslappning, mindfulness eller yoga är ett bra sätt att ”ta sig tillbaka” till avspänning i stunder som det ska presteras
  3. VARA I NUET: Träna på att vara i nuet. Inte i framtid eller dåtid
  4. ERSÄTTA EN TANKE MED EN ANNAN: Träna på att bli medveten om tankar som kan vara negativa för prestationen. Skriv ner dom. Skriv sen ner vad du skulle kunna tänka istället. Pröva och träna alla tillfällen du kommer åt. Var envis. Ge inte upp. Det tar tid att förändra tankemönster.  

Genom att följa tipsen ovan kan du minska den mentala stressen och har mer mental energi när du väl ska prestera. 

Lämna en kommentar