6 tips på hur du kan skapa bättre relationer med dina medarbetare

ad händer när chefer försvinner in i sitt arbete helt och hållet och tappar bort medarbetarfokus? Orsaker som för många arbetsuppgifter, för många anställda, otydlig riktning så att man lägger tid och energi på fel saker eller att man helt enkelt är en prestationsmänniska totalt uppslukad av sitt arbete. Vad kan resultatet bli? Ja, som de sociala och känsliga varelser vi är kan det bli så att vi kommer känna oss ouppmärksammade, omotiverade och ouppskattade. Det här kan leda till minskat förtroende och tillit till chefen och företaget. Vilket i sin tur kan leda till minskad effektivitet och välmående och ökad personalomsättning! Ja, det borde också därför kunna leda till minskad lönsamhet.

Jag tror säkert det finns många arbetsplatser idag där någon chef känner igen sig i ovan beskrivning. Det kan låta så här: ”Jag hinner inte med min personal”, ”jag har inte tid med medarbetarsamtal”, ”det är så mycket administration som jag ska göra så jag får inte tid till annat” ”jag har för många anställda”. Men det kan också vara så att man helt enkelt är mer intresserad av att göra arbetsuppgiften än att fokusera på medarbetarrelationer. Företag har ibland förmågan att sätta experten eller specialisten i en chefsroll. Men den lösningen behöver inte alltid vara lyckad eftersom ”expertens” intresse och motivation kan ibland ligga mer i arbetsuppgiften än att skapa relationer och ha medarbetarfokus.

Vi behöver se till att chefer är båda delar. Att enbart vara relationsorienterad är inte heller en bra lösning. De chefer kan uppfattas som ”glida undan sitt arbete”, ”de bara pratar”, ”inget blir gjort””inga tydliga mål” osv. Undersökningar visar att de bästa cheferna är dom som är både arbetsuppgiftsfokuserade och relationsfokuserad i en härlig mix. Genom den här mixen kan vi skapa en hög tillitskultur vilket i sin tur ger ringar på vattnet vad gäller motivation, effektivitet och välmående.

Så vad är viktigt för att öka sin relationsorienterad sida som chef?

Det är framförallt 5 saker som jag vill lyfta fram:

  1. MEDVETENHET: Vi börjar alltid med medvetenhet. Är vi inte medvetna om hur vi själva fungerar så kan vi heller inte förändra något. Du måste börja med att fundera över var lägger du den mesta tiden på som chef? Relationerna eller arbetsuppgifterna? Finns det någon tid där du fokuserat har tid för dina medarbetare? Om inte, vad beror det på? Och i så fall är det något du kan förändra eller ligger ansvaret på ledningsnivå? Hur uppfattar medarbetarna dig? Är du arbetsuppgiftsorienterad eller relationsorienterad?
  2. VARA EN GOD LYSSNARE: Fundera nu över hur pass god lyssnare du är. När du lyssnar på dina medarbetare, är ditt ”mind” verkligen i nuet eller är tankarna på annat håll som på en arbetsuppgift eller vad du ska göra sen? Att bli en bra lyssnare kan tränas upp. Det är precis det vi gör i till exempel mindfulness. Vi lär oss fokusera och vara i nuet. Men att vara en bra lyssnare handlar också om att ställa öppna frågor och vara genuint intresserad. Det är något vi tränar på i ledarskapskursen Träningsportal – Ihsero AB Utveckla med mental träning online med fokus på det psykosociala
  3. POSITIV UPPMUNTRAN: Som de biologiska människor vi är så är vi mycket bättre på att hitta fel, det som inte fungerar eller att vi fokuserar på det som inte är bra. Vi behöver bli medvetet bättre på att se det som är bra och lyfta det. Nästan en överdriven uppmuntran på det vi vill se mer av. Beröm och bekräftelse till alla. Inte bara vissa.
  4. HITTA TIDEN: Det här kan vara den mest utmanande delen. Att hitta tiden. Viljan finns att ha medarbetarfokus och skapa goda relationer men tiden är inte tillräcklig. Men finns inte tiden så kan det vara så att det organisatoriska upplägget inte är rätt. Finns tydliga mål som man följer, har vi lagom antal anställda att vara chef över, gör vi rätt saker utifrån målen, har vi tillräckligt med resurser. Ja då tänker jag att man kan hitta den där tiden. Tiden att lägga på medarbetarna behöver heller inte vara särskilt lång. Hellre korta stunder och oftare.
  5. VAR GENUIN: Den dagen du tar på dig din chefsroll så blir du oavsett om du vill eller inte någon som påverkar medarbetarna på något sätt. Beroende på det du gör, inte gör, vad du tycker om och vad du inte tycker om. Genom att vara genuin menas att vara ärlig och ha förmågan att vara sårbar. Det kommer öppna upp ett förtroende mellan dig och medarbetarna.
  6. GE MÖJLIGHET TILL SJÄLSVSTÄNDIGHET: Se till att du litar på dina medarbetare så kommer dom lita på dig. Om du tror på att dom klarar sig själva, ge dom utrymme att själva bestämma en del av sitt arbete så kommer du få lojala medarbetare.

Lämna en kommentar