IhseroLR-1_fix

Ditt HR stöd
när du inte hinner med

Kanske behöver ni hjälp med att dra igång ett projekt, ersätta personal eller få rådgivning. Kanske är du i behov bara några timmar till ett längre uppdrag. Hyr konsulttid utan mellanhänder och snabbt svar om möjlighet finns. Hör av er vad ni är i behov av. Se referenser längre ner på sidan.

Strategisk och operativ HR

Tjänster

Här erbjuds över 22 års erfarenhet inom HR i alla olika områden där chefsstöd alltid har varit en naturlig del av arbetet. Få hjälp med HR administration, HRBP eller en interim HR chef under en period. Här nämns några av områdena som kan erbjudas men finns fler. Ta kontakt och ta reda på mer. 

Rekrytering

Få hjälp med allt från annonsskrivning, mottagning och gallring av ansökningar, telefonintervjuer, intervjuer m.m

E-learning

Ta del av en redan gjord webkurs (se kursbiblioteket), för över det till ert system eller låt ditt skrivna innehåll omvandlas till en intern utbildning och e-learning i ditt system. Här finns erfarenhet av att bygga pedagogiska kurser i olika LMS system.

Psykosocial arbetsmiljö

Vill ni ta fram frågor som mäter den psykosociala arbetsmiljön? Eller har ni ett arbetsmiljöproblem på en avdelning som ni inte hinner med att lösa? Hör av er för råd eller låt mig träffa gruppen och gör en handlingsplan till er.

Lönerevision

Ta hjälp att frigöra tid och lämna över lönerevisionen. Här finns erfarenhet att hålla ihop lönerevision för mer än 1300 anställda.

Policys & processer

Få ordning och struktur på era policy och processer så som alkohol- och drogpolicy, rutiner kring rehabilitering, rekryteringsprocess, avslutsamtal, introduktioner m.m.

Du får det stöd du vill ha

Du kommer bemötas av en stor portion av lyhördhet och en förmåga att snabbt sätta sig in i dina utmaningar eller problem.

Lång erfarenhet har bidragit till möten med många olika människor och många olika situationer vilket har gett en bred och stor kompetens för olika lösningar. Självklart kommer du att få ytterligare tips och råd under tiden uppdraget utförs om du vill det. Ni som kunder är viktiga och det är viktigt att du känner dig nöjd efter att du har anlitat Ihsero. .

Erfarenhet

+ 22 års erfarenhet inom HR. Dessutom mindfulnessinstruktör, stresspedagog, mental tränare, nutrinist och författare

Egenskaper

Lyhördhet, serviceminded och effektiv

Referenser

Se referenser nedan

Omfattning

Från interimuppdrag, större projekt till mindre uppdrag. Högt som lågt. Strategiskt eller operativt.

Några referenser

Camilla på Ihsero har en bra grund och bred erfarenhet som gjorde att hon snabbt kunde sätta sig in de olika uppgifter som vi behövde hjälp med. Hon jobbade fokuserat och var noga med att leverera i tid. Vidare är Camilla en kommunikativ och social person som lätt kommer in i teamet och bidrar till klimatet i gruppen. Vi kan varmt rekommendera henne!
Eva-Carin Svensson
HR Direktör, Nederman
Camillas arbete med HR frågorna blev mycket värdefullt för oss och hon blev direkt en uppskattad medarbetare och kollega. Hon fångade snabbt upp de viktigaste rutinerna och levererade hela tiden med kvalitet trots korta ledtider. Hon var dessutom generös med nya idéer och tips på utveckling och förnyelse inom arbetsområdet. Camilla har en mjuk och inkännande framtoning, är positiv och mycket kunnig inom HR området. Hon bjuder på sig själv och är en trevlig kollega i lunchrum och i liknande sammanhang. Vi tackar för ett utmärkt samarbete och anlitar gärna Camilla igen.
Helen Jönsson
Ekonomichef, KKB
Camilla Ihse är engagerad, kunnig och inspirerande person. Hon har ett övergripande visionärt perspektiv men samtidigt kan dyka ner i detaljerna som gör skillnad för den enskilde individen i de uppdrag hon har. Jag har arbetat med Camilla i flera år samt följt hennes olika uppdrag på håll och det har alltid varit fullt engagemang och fullföljda leveranser.
Michael Augustsson
VD, Wisegate
Camilla på Ihsero har en bra övergripande kompetens & erfarenhet inom HR-området som gjorde att hon snabbt kunder vara ett bra stöd för våra chefer. Hon har på ett strukturerat, noggrant och effektivt sätt tagit hand om arbetsuppgifterna och levererat inom eller innan deadline vilket skapat ett högt förtroende för hennes arbete. Camilla bidrar till sin omgivning på ett positiv och nyfiken sätt och skapar med sitt sätt att vara en god stämning runt omkring sig. Hon delar gärna med sig av sina kunskaper och idéer vilket varit utvecklande för avdelningen. Jag kan starkt rekommendera Camilla till andra uppdrag inom HR och hade gärna jobbat med henne igen.
Malin Hederström
HR chef, Boliden Bergsöe
1
Filmer
1
lektioner
1
uppgifter

“Effektiva processer hjälper er att kunna attrahera, utveckla och behålla medarbetare-kärnan till god tillväxt.”

Camilla Ihse, Grundare Ihsero AB